[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
21. ožujka 2024.
Promocija diplomanata i dodjela diploma

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke i dodjela diploma Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru održati će se u petak, 5. travnja 2024. godine s početkom u 12:00 sati u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

Svi diplomanti dužni su izvršiti uplatu naknade za tiskanje diplome u iznosu od 70,00 KM na broj žiro računa 3381302271325623, i uplatnice dostaviti osobno u Studentsku službu od 13. do 27. ožujka 2024. godine u vremenu od 9:30 do 12.30 sati, zbog upisa diplomanata u matičnu knjigu diplomiranih studenata.

Diplomanti koji će sudjelovati na promociji obvezni su uz predočenje osobne iskaznice preuzeti toge u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru na dan promocije u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, te iste vratiti odmah po završetku promocije.

Diplomanti su obvezni doći u svečanu dvoranu na dan promocije najkasnije do 11:15 sati zbog rasporeda sjedenja i održavanja probe.

Dobitnici Dekanove nagrade i Pohvale za izvannastavne aktivnosti obvezni su se javiti voditelju promocije navedenoga dana do 11:15 sati.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO