[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij radiološke tehnologije
2 godine
4 semestra
120 ECTS
Magistar/magistra radiološke tehnologije
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Radiološka tehnologija
Ciklus: 2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 7
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis
 • Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Radiološke tehnologije i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
 • Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.
Ciljevi studijskog programa
 • Nadogradnja znanja iz pojedinih područja radiološke tehnologije: kompjutorizirana tomografija (engl./computed tomography  (CT)), magnetna rezonancija (engl./magnetic resonance (MR)), informacijska tehnologija (engl./information technology (IT)), digitalni radiološki sustavi, intervencijska radiologija
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Planiranje, organiziranje i upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, te sustavima potpore u području radiološke tehnologije, rukovođenje složenim radnim procesima.
 2. Upravljanje sustavom kvalitete, sudjelovanje u koordinaciji zdravstvenog tima i vođenje radiološke dokumentacije
 3. Korištenje informacijskih tehnologija i baza podataka u svrhu unaprjeđenja stručnih znanja i vještina te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 4. Sudjelovanje u edukaciji učenika i studenata radiološke tehnologije i srodnih struka
 5. Sudjelovanje, vođenje i upravljanje radiološko - tehnološkim poslovnim procesima u okviru svojih kompetencija kao član radiološkog upravljačkog tima.
 6. Vrednovanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u radiološkoj tehnologiji prema usvojenim protokolima i standardima struke temeljenim na dokazima.

 

 • Kompetencije u analognoj i digitalnoj dijagnostičkoj radiologiji: samostalno vođenje ili rad u timu s radiologom kod izvođenja: MR pretraga, CT pretraga, konvencionalnih i digitalni pretraga, konvencionalnih kontrastnih metoda prikazivanja, fluroskopije s ciljanim radiografskim snimanjem, digitalne fluroskopije sa dinamčkim detektorima, konvencionalne tomografije, snimanje kod endoskopske retrogradne koledokopankreatografije (engl./endoscopic retrograde choledocopancreatography (ERCP)), digitalne subtrakcijske angiografije (engl. /digital subtraction angiography (DSA)), digitalne koronarografije i ventrikulografije (engl./ digital coronarography and ventriculography (CDSA)), fluroskopije i fluorografije s pokretnim radiološkim uređajima, rad s pokretnim digitalnim radiografskim uređajima i prijenosom slike, rad s pokretnim digitalnim dijaskopskim uređajima u operacijskim dvoranama, samostalno obavljanje digitalne mamografije i obrade digitalne mamografske slike,  rad s digitalizatorima i fosfornim pločama, stomatološke radiografije i digitalne stomatološke radiografije.
 • Kompetencije u IT primijenjenoj u radiološkoj tehnologiji: - samostalno vođenje ili rad u timu za: upravljanje i sudjelovanje u radu tima za razvoj i održavanje (engl. /Radiological information system / Picture archiving and communication system (RIS/PACS)) sustava, provodi nadzor nad upravljanjem i održavanjem digitalnih slikovnih arhiva i sustava te informatičkih rješenja i tehnologija, provodi nadzor nad upravljanjem i arhiviranjem svih digitalnih podata generiranih na radiološkom odjelu, provodi i nadzire kontrolu kvaliteta rada i radnih procesa usvojenih po hrvatskim i međunarodnim standardima
 • Kompetencije u intervencijskoj radiologiji:  za rad u timu kod izvođenja ( engl./ percutaneous transluminal angioplasty (PTA)) krvnih žila, embolizacije krvnih žila, stentiranja krvnih žila, transkateterske aplikacije citostatika, fluroskopski vođene citološke punkcije i biopsije, UZ vođene citološke punkcije i biopsije, CT-om vođene punkcije i biopsije, postavljanje nefrostome, drenaže ciste i apscesa, upoznavanje s principima, načinima i tehnologijama koji se koriste kod angiografskih uređaja (DSA, Rotacijska DSA, Filteri, Optimizacija doze zračenja ma uređaju za pacijenta i osoblje, CT angio i Angio CT).
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Upravlja resursima odjela, klinike ili ustanove te sustavima potpore u području radiološke tehnologije
 2. Upravlja sustavom kontrole kvalitete i provođenja nadzora radiološke tehnologije
 3. Upravlja radom radiološkog tima
 4. Vodi radiološku dokumentaciju
 5. Organizira edukacije za unapređenje znanja iz radiološke tehnologije
 6. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu
 7. Educira učenike i studente radiološke tehnologije i srodnih struka
 8. Primjenjuje vještine učinkovite komunikacije s pacijentima i članovima njihovih obitelji te osobljem i suradnicima
 9. Nadzire provođenje i primjenu metoda i mjera dezinfekcije radioloških prostorija i uređaja
 10. Prilagođava komunikaciju potrebama sugovornika i situacije
 11. Prepoznaje potrebe pacijenata i članova njihovih obitelji te osoblja i suradnika
 12. Upravlja radnim procesom u skladu s potrebama radne organizacije
 13. Koristi računalo u svrhu obavljanja radnih zadataka i komunikacije s pacijentima i suradnicima
 14. Upravlja osobnim i profesionalnim razvojemem
 15. Koristi teorijska znanja i praktične vještine iz područja radiologije, koja omogućuju stručni pristup, te vođenje procedura samostalno i timu u svim dijagnostičkim i intervencijskim disciplinama
 16. Objašnjava princip rada uređaja magnetne rezonancije, kompjutorizirane tomografije, digitalne subtrakcijske angiografije, rukuje istim samostalno i u timu, poznaje njihove tehnološke i radne mogućnosti, namjenu i ograničenja
 17. Primjenjuje informacijske tehnologije (IT) u radiološkoj dijagnostici
 18. Primjenjuje postupke koje štite bolesnika od ionizirajućeg zračenja
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO