[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij radiološke tehnologije
3 godine
6 semestara
180 ECTS
Prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije
Osnovni podatci

Naziv studijskog programa: Radiološka tehnologija
Ciklus: 1. ciklus (preddiplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 6
Način studiranja: Redovito

Uvjeti za upis na studij
 • U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Radiološke tehnologije mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka.
 • Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.
Ciljevi studijskog programa
 • Osposobljavanje stručnjaka za rad iz sva tri područja radiološke tehnologije: dijagnostičko-interventne, nuklearno medicinske i radioterapijske tehnologije u bolničkim i izvanbolničkim ustanovama.
 • Stručno osposobljavanje prvostupnika radiološke tehnologije koji će rukovati s uređajima, štiteći bolesnika i profesionalno osoblje  od nepotrebnog izlaganja ionizirajućem zračenju.
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Kompetencije u dijagnostičkoj radiologiji:  samostalno vođenje ili rad u timu s radiologom kod izvođenja konvencionalne i digitalne radiografije, konvencionalnih kontrastnih metoda prikazivanja, fluoroskopije s ciljanim radiografskim snimanjem, konvencionalne tomografije, snimanje kod endoskopske retrogradne koledokopankreatografije (engl./endoscopic retrograde choledocopancreatography (ERCP)), digitalne subtrakcijske angiografije (engl./ digital subtraction angiography (DSA)), digitalne koronarografije i ventrikulografije (engl./ digital coronarography and ventriculography (CDSA)), fluoroskopije i fluorografije s pokretnim radiološkim uređajima, mamografije, CT, dinamske CT i CTA pretrage, UZ i Doppler dinamske pretrage, MR i MRA pretrage, stomatološke radiografije.
 2. Kompetencije u intervencijskoj radiologiji:  za rad u timu kod izvođenja (engl. / percutaneous transluminal angioplasty (PTA)) krvnih žila, emboloterapije i okluzalnih postupaka zavojnicama, stentiranja krvnih žila, transkateterske aplikacije citostatika, fluroskopski vođene citološke punkcije i biopsije, UZ vođene citološke punkcije i biopsije, postavljanje nefrostome, drenaže ciste i apscesa.
 3. Kompetencije u radioterapiji i onkologiji: Rad na lineranom akceleratoru, rad na uređaju za telekobalt terapiju, rad na uređajima za površinsku radioterapiju, rad na simulatoru i priprema potrebnih instrumenata i drugog pribora potrebnog u planiranju radioterapije, sudjelovanje u izradi maski za radioterapiju, izradu zaštitnih blokova uključujući i blokove za pluća,  izradu odljeva (vaginalnih, ekstremiteta) za primjenu intrakavitarne radioterapije i perkutane terapije izotopima, izradu udlaga za djecu radi fiksiranja udova, izradu bolusa, snimanje definiranih polja zračenja prilikom planiranja, tetoviranje središta i rubnih točaka polja zračenja, svakodnevno upisivanje podataka o zračenju u terapijske protokole pacijenata, kontrolu i održavanje ocrtanih polja zračenja, razgovor s pacijentom o eventualnim tegobama koje ima zračenja te upućivanje pacijenata na razgovor  liječniku, upućivanje bolesnika o načinu sprečavanja oštećenja od zračenja (površinskih i drugih).
 4. Kompetencije u nuklearnoj medicini: Samostalno pripremanje radionuklida i sudjelovanju u obilježavanju radiofarmaka, razdvajanje pojedinačnih doza (aktivnosti) i mjerenja aktivnosti kalibratorima doza, sudjelovanje pri uzimanju anamneze, pripremi bolesnika za snimanje gama kamerom ( u suradnji s liječnikom), namještanje bolesnika u odgovarajuće položaje za snimanje gama kamerom, samostalno rukovanje nuklearan medicinskim instrumentacijom u smisli: namještanje parametara, slikanje statističkih, dinamičkih i (engl./one-photon emission computed tomography (SPECT)) digitalnih slika, kontroliranje procesa akvizacije slika, analiziranje kvalitete i cjelovitosti prihvaćene slike, mijenjanje kolimatora, obradu i tiskanje prihvaćenog nuklearno medicinskog prikaza, rad s računalom na razini osnova operativnih sistema, računalnih aplikacija ( obrada teksta i tabličnih proračuna) i specifičnih nuklearno medicinskog programa za akvizaciju i analizu digitalnih nuklearan medicinskih slika, sudjelovanje u in –vitro mjerenjima za koje je potrebno poznavanje rada niza različitih scintilacijskih brojača i detektora, pripremanje uvjeta i sudjelovanje u provođenju radionuklidne terapije, osiguranje kakvoće radnog standarda u nuklearnomedicinskim odjelima: dnevni postupci kontrole kakvoće koje IMR-e izvode samostalno te aktivno sudjelovanje u programu zaštite od ionizirajućeg zračenja osoblja i bolesnika: poznaje načela zaštite, rabi zaštitna sredstva, sudjeluje u optimizaciji zaštite od zračenja te provodi mjere dekontaminacije (po potrebi).
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Koristi teorijska znanja i praktične vještine iz područja radiologije, radioterapije, nuklearne i dentalne medicine koja omogućuje stručni pristup, te vođenje procedura samostalno i timu u svim dijagnostičkim, intervencijskim i terapijskim disciplinama
 2. Objašnjava i osnovne pojmove i zakonitosti bioloških funkcija, anatomije i fiziologije organizma te farmakologije, kao i odnos stanja između zdravlja i fizičkog i socijalnog okruženja čovjeka i njegova ponašanja
 3. Objašnjava princip rada uređaja i rukuje istim, poznaje njihove tehnološke i radne mogućnosti, namjenu i ograničenja
 4. Poznaje opseg upotrebe uređaja, korisni potencijal, ograničenja i način očitovanja i objektivne valorizacije rezultata svake metode
 5. Primjenjuje temeljna znanja na razini radiološke dijagnostike ili radioterapije, te prepoznaje neželjene pojave ili komplikacije koje prate primjenu metoda
 6. Osigurava razumijevanje radnih procesa, predviđanja učinaka procedure ili nadgledanje rezultata dijagnostike ili terapije
 7. Razlikuje  očekivane pozitivne učinke ili rezultate od pogrešnih ili štetnih; prepoznaje pogrešne procedure, otkriva njihov uzrok, te ih ispravlja
 8. Kategorizira sve radnje i postupke koji štite bolesnika od ionizirajućeg zračenja ili drugih nuspojava tijekom dijagnostičkog ili radioterapijskog procesa
 9. Učestvuje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju zdravstvenih radnika i iskustva u radu s njima
 10. Provodi usavršavanja u struci, koristi nove metode, sudjeluje u prijenosu  znanja, istraživanju, cjeloživotnom obrazovanju i potpomaganju mlađih i neiskusnih kolega
 11. Prilagođava komunikaciju potrebama sugovornika i situacije
 12. Vodi medicinsku dokumentaciju, koristi računalo u svrhu obavljanja radnih zadataka i komunikaciju s pacijentima i suradnicima
 13. Objašnjava temeljne pojmove i zakonitosti znanosti na kojoj se temelje poslovi radioloških prvostupnika, etike profesije i odredbe zakonodavstva važnog za profesiju
 14. Pronalazi i vrednuje medicinske informacije u radiologiji, primjenjujući načela medicine temeljene na dokazima i kritičkog promišljanja
 15. Objašnjava i primjenjuje metode istraživačkog rada i statističke obrade podataka, samostalno. Koristi izvore stručnog znanja i podataka kroz upotrebu literature i elektroničkih medija na hrvatskom i engleskom jezika
 16. Kreira strukturiran tekst koristeći temeljnu medicinsku i zdravstvenu terminologiju, elaborira stručne zdravstvene teme i prezentira stručne radove na stranom jeziku
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO