[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Diplomski sveučilišni studij
2022 Diplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti
Diplomski sveučilišni studij /Prijave na diplomski sveučilišni studij kvote za akademsku 2022/23
  • Prijave za upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano do 30. rujna 2022. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u vremenu od 9:30 -12:30
  • Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova
  • U prvu godinu prima se:
Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti
Studijski program drugi ciklus
Redoviti studenti uz potporu ministarstva
Redoviti strani studenti uz potporu ministarstva
Redoviti studenti uz plaćanje
Redoviti strani studenti uz plaćanje
Izvanredni studenti
Izvanredni strani studenti
Ukupno strani studenti
Ukupno svi studenti
Klinička fizioterapija
0
0
20
5
0
0
5
25
Klinička zdravstvena njega
0
0
20
5
0
0
5
25
Primaljstvo
0
0
10
5
5
5
10
25
Radiološka tehnologija
0
0
20
5
0
0
5
25
Sanitarno inženjerstvo
0
0
20
5
0
0
5
25
1. Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • Prijava/formular
  • izvadak iz matične knjige rođenih,
  • diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju (potrebno je izvršiti nostrifikaciju diplome ukoliko je ista stečena u inozemstvu),
  • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
  • životopis,
  • dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM, s naznakom studija na koji se prijavljujete na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija 3381302271325623 kod UniCredit Bank dd Mostar
  • kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.
Upisi u prvu godinu diplomskih studija provodit će se od 10. do 17. listopada 2022. godine
Ovdje možete preuzeti:
Jezik Hrvatski
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO