[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij primaljstva
3 godine
6 semestara
180 ECTS bodova
Prvostupnik/prvostupnica primaljstva
Opći podatci

Naziv studijskog programa: Primaljstvo
Ciklus: 1. ciklus (preddiplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti/Zdravstvene znanosti
Razina kvalifikacije po EQF: 6
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis na studij
 • U prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Primaljstva mogu se upisati osobe koje su prethodno završile srednju četverogodišnju školu i koje su zadovoljile uvjete razredbenog postupka
 • Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi te postignutog uspjeha na razredbenom ispitu.
Ciljevi studijskog programa
 • Obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama   i domovima zdravlja, kao i jačanje uloge primalje u okviru javnog zdravstva, promocije zdravlja žena i obitelji
 • Razviti sposobnost prepoznavanja promjenjivih potreba žene/majke i djeteta kroz trudnoću i postnatalno razdoblje
 • Omogućiti obrazovni okvir koji će potaknuti razvijanje vještina analize i kritičkog promišljanja i na taj način osigurati kompetentan pristup teoriji i praksi primaljstva
 • Razviti svijest o relevantnim dokazima najnovijih istraživanja, te olakšati njihovu primjenu/implementaciju u primaljsku praksu
 • Razviti sposobnost pravodobnog i razboritog prosuđivanja, kao i osigurati međunarodno priznato stručno visoko obrazovanje za rad u području zdravstva te omogućiti studentu stjecanje potrebnih kompetencija za rad u zvanju primalja kao i za nastavak studija na diplomskim studijima.
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Promicanje zdravlja, sudjelovanje u informiranju i savjetovanju u vezi s planiranjem obitelji i zaštiti reprodukcijskog zdravlja
 2. Vođenje programa za pripremu roditeljstva i pripreme za porod, uključujući i zdravstveni odgoj u očuvanju zdravlja i izbjegavanju rizičnih čimbenika ove populacije praćenje normalnog tijeka trudnoće, provođenje potrebnih testova i praćenje stanja fetusa primjenom odgovarajućih kliničkih metoda i tehničkih sredstava
 3. Utvrđivanje rizične trudnoće na temelju odgovarajućih pregleda i savjetovanje u okviru nadležnosti: upućivanje na  specijaliste u slučaju patološke trudnoće i sudjelovanje u timskom liječenju trudnice
 4. Savjetovanje i skrb za žene tijekom trudnoće, porođaja i postporođajnog razdoblja
 5. Vođenje normalnog porođaja, uključujući i izvođenje epiziotomije te pružanje hitne medicinske pomoći tijekom poroda ako nema liječnika
 6. Prepoznavanje patoloških promjena kod majke i djeteta, djelovanje unutar nadležnosti i upućivanje na specijaliste
 7. Provođenje njege majke i praćenje njezinog napretka u razdoblju nakon poroda i davanje svih potrebnih savjeta majci o njezi djeteta kako bi joj se omogućilo da svom djetetu pruži optimalan napredak
 8. Provođenje pregleda i njege novorođenčeta, uz poduzimanje svih inicijativa u slučaju potrebe i izvođenja hitnog oživljavanja kada je to potrebno
 9. Savjetovanje i pomoć ženama u menopauzi
 10. Savjetovanje, pomoć i skrb za žene s ginekološkim problemima
 11. Izvođenje primaljske njege i liječenje koje je propisao liječnik
 12. Vođenje odgovarajuće medicinske i zdravstvene dokumentacije,
 13. Pedagoški rad na obrazovanju vlastitog kadra i istraživački rad

 

 

Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Objašnjava temeljne pojmove i zakonitosti znanosti na kojoj se temelje poslovi primalje, posebno primaljstva, opstetricije i ginekologije
 2. Objašnjava temeljne pojmove i zakonitosti etike profesije i odredbe zakonodavstva važnog za profesiju primaljstva-
 3. Objašnjava osnovne pojmove i zakonitosti bioloških funkcija, anatomije i fiziologije organizma te farmakologije u području opstetricije i neonatologije, kao i odnos stanja između zdravlja i fizičkog i socijalnog okruženja čovjeka i njegova ponašanja
 4. Primjenjuje stečena znanja u ovlaštenim ustanovama kroz samostalno vođenje prenatalne skrbi, poroda i postnatalne skrbi, osim patološke trudnoće i poroda, te provođenje neonatalnog oživljavanje novorođenčeta u odsutnosti doktora medicine specijalista
 5. Objašnjava važnost, potrebu i načine stručnog osposobljavanja i usavršavanja zdravstvenih radnika i iskustva u radu s njima
 6. Prezentira način primjerenog informiranja i savjetovanja u vezi s planiranjem obitelji
 7. Dijagnosticira trudnoću i prati normalni tijek trudnoće vršeći odgovarajuće preglede
 8. Prepoznaje potrebu pregleda za najraniju moguću dijagnozu rizičnih trudnoća
 9. Organizira i izvodi program za pripremu roditeljstva i potpuna priprema za porod, uključujući savjete o higijeni i prehrani
 10. Pruža odgovarajuću skrb i pomoć majci tijekom poroda i praćenja stanja fetusa u maternici odgovarajućim kliničkim metodama i tehničkim sredstvima
 11. Vodi spontane porode, uključujući po potrebi epiziotomiju i u hitnim slučajevima porode na zadak
 12. Prepoznaje potrebu upućivanja na doktora medicine specijalista te poduzima hitne mjere u odsutnosti doktora medicine specijalista, posebno ručno odstranjenje placente koje je popraćeno ručnim pregledom maternice
 13.  Vrši pregled i pruža njegu novorođenčetu uz poduzimanje svih inicijativa u slučaju potrebe i izvođenja hitnog oživljavanja
 14. Pruža njegu majci i pratiti njezin napredak u razdoblju nakon poroda, dajući sve potrebne savjete majci o njezi djeteta radi omogućavanja optimalnog napretka djeteta
 15. Obavlja liječenje koje propiše doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije
 16. Pronalazi i vrednuje medicinske informacije u primaljstvu, primjenjujući načela medicine temeljene na dokazima i kritičkog promišljanja
 17.  Objašnjava i primjenjuje metode istraživačkog rada i statističke obrade podataka, samostalno prateći i vrednujući rezultate vlastitog rada i prateći stručnu literaturu
 18. Vodi primaljsku dokumentaciju i evaluira postignute ciljeve u primaljskoj njezi
 19.  Kreira strukturiran tekst koristeći temeljnu medicinsku i zdravstvenu terminologiju, elaborira stručne zdravstvene teme i prezentira stručne radove na stranom jeziku
 20. Provodi postupke preoperativne pripreme i postoperativne njege nakon operativnog dovršenja poroda i ginekoloških operacija, provodi od liječnika propisanu peroralnu i parenteralnu terapiju F
 21. Provodi patronažnu primaljsku skrb rodilja, babinjača, novorođenčadi i ginekoloških bolesnica
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO