[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
Studij sanitarnog inžinjerstva
2 godine
4 semestra
120 ECTS
magistar/magistra sanitarnog inženjerstva
Opći podatci
Preuzmi dokument

Naziv studijskog programa: Sanitarno inženjerstvo
Ciklus: 2. ciklus (diplomski studij)
Vrsta: Sveučilišni studij
Znanstveno područje: „Područje biomedicine i zdravstva“
Znanstveno polje: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Razina kvalifikacije po EQF: 7
Način studiranja: Redovito/Izvanredno

Uvjeti za upis
 • Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.
 • Osobama koje su završile stručni studij postoji mogućnost određivanja ispita razlike.
Ciljevi studijskog programa
 • Osposobiti stručnjake za očuvanje i unapređenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevenciju bolesti, primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi
 • Osposobiti studente za vođenje javnozdravstvenih timova i upravljanja procesima u zdravstvu,  kao i za suradnički rad u znanstvenim, kliničkim i laboratorijskim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na visokim učilištima,
 • Osposobiti studente za promociju zdravlja u zdravstvenoj ustanovi i u zajednici
 • Osposobiti studente za primjenu načela sanitarnog inženjerstva zasnovanog na dokazima tijekom rada, kao i stalnom učenju i djelovanju u ulozi mentora i učitelja.
 • Osposobiti studente za provođenje i upravljanje sustavom kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, različitim ispitnim laboratorijima, te sustavima kvaliteta unutar prehrambene industrije.
 • Osposobiti kvalificirane stručnjake za rad i vođenje različitih ispitnih (analitičkih) i dijagnostičkih laboratorija, primjenom standardnih metoda i smjernica za ispitne i dijagnostičke laboratorije.
 • Osposobiti kvalificiran kadar za sudjelovanje u planiranju, izradi i nadzoru nad  provođenjem preventivnih i protuepidemijskih mjera, te vođenje timova vezanih za poslove DDD djelatnosti.
 • Osposobiti kvalificiran kadar za rad i rukovođenje jedinicama higijensko-epidemioloških službi, te različitim odjelima javno zdravstvenih ustanova.
 • Osposobiti kvalificiran kadar za ispitivanje i procjenu kvalitete vode (svih vrsta), te ispitivanje i osiguravanje zdravstvene ispravnosti voda za piće kao i  tretmane obrade otpadnih voda.
Kompetencije na razini studijskog programa
 1. Planiranje, organiziranje i upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, te sustavima potpore u području javnog zdravstva i sanitarnog inženjerstva, rukovođenje složenim radnim procesima.
 2. Upravljanje sustavom kvalitete u zdravstvenim ustanovama, različitim ispitnim laboratorijima, te sustavima kvaliteta unutar prehrambene industrije.
 3. Sudjelovanje u radu i rukovođenju jedinica higijensko-epidemioloških službi, te različitih odjelima javno zdravstvenih ustanova.
 4. Sudjelovanje u radu i vođenju različitih ispitnih (analitičkih) i dijagnostičkih laboratorija, primjenom standardnih metoda i smjernica za ispitne i dijagnostičke laboratorije.
 5. Sudjelovanje u planiranju, izradi i nadzoru nad provođenjem preventivnih i protuepidemijskih mjera, te vođenju timova vezanih za poslove preventivne i protuepidemijske DDD djelatnosti.
 6. Sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provođenju mikrobioloških, fizikalnih, fizikalno-kemijskih i kemijskih ispitivanje hrane, predmeta opće uporabe, svih vrsta voda, uključujući more, zraka i tla, te analizira i interpretira dobivene podatke sukladno zakonskim odredbama pri izradi stručnih mišljenja.
 7. Sudjelovanje u pripremi planova i provođenju mjere i programe za unapređenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevenciju bolesti, primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi.
 8. Koordiniranje javnozdravstvenim timom
 9. Vođenje sanitarne dokumentacije
 10. Sudjelovanje u znanstveno- istraživačkom radu, edukaciji učenika i studenata sanitarnog inženjerstva i srodnih struka
 11. Primjenjivanje vještina učinkovite komunikacije i etičkih načela javnog zdravstva
 12. Primjenjivanje mjera zaštite od infekcije i ostalih mjera zaštite u radu
 13. Osobni i profesionalni razvoj
 14. Procjena kvalitete i zdravlja okoliša, uključujući ekološke standarde za kvalitetu zraka i vode, i njihove učinke na zdravlje pojedinca, zajednice i globalno
Ishodi učenja na razini studijskog programa
 1. Upravlja resursima odjela, klinike ili ustanove te sustavima potpore u području javnog zdravstva i sanitarnog inženjerstva
 2. Upravlja sustavom kontrole kvaliteta unutar zdravstvenih ustanova, ispitnih i dijagnostičkih laboratorija i prehrambene industrije
 3. Upravlja javnozdravstvenim odjelima, higijensko-epidemiološkim službama, jedinicama i timovima za DDD djelatnost, ispitnim (analitičkim) i dijagnostičkim laboratorijima, te drugim ustanovama
 4. Vodi sanitarnu dokumentaciju
 5. Organizira edukacije za unapređenje znanja iz područja javnog zdravstva i sanitarnog inženjerstva
 6. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu
 7. Educira učenike i studente sanitarnog inženjerstva i srodnih struka
 8. Primjenjuje vještine učinkovite komunikacije s korisnicima te osobljem i suradnicima
 9. Obavlja nadzor i kontrolu izvođenja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodorizacije
 10. Prilagođava komunikaciju potrebama sugovornika i situacije
 11. Sudjeluje u planiranju, izradi i donošenju preventivnih i protuepidemijskih mjera, te upravlja timovima za provođenje preventivnih i protuepidemijskih DDD mjera
 12. Priprema planove i provodi mjere i programe za unapređenje zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevenciju bolesti, primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi
 13. Koristi računalo u svrhu obavljanja radnih zadataka i komunikacije sa suradnicima
 14. Upravlja osobnim i profesionalnim razvojem
 15. Uzima uzorke za laboratorijske analize, razumije metode laboratorijskih mjerenja, primjenjuje laboratorijske metode koje su primjerene za identifikaciju zdravstvenih rizika
 16. Definira održivi razvoj u smislu okolišnog zdravlja, primjenjuje metodologiju iz područja gospodarenja otpada, kontrolu emisije štetnih spojeva u okolišu I zraku
 17. Planira, organizira i provodi mikrobiološko, fizikalno-kemijsko ispitivanje hrane, svih vrsta voda, zraka i tla te analizira i interpretira dobivene podatke sukladno zakonskim odredbama pri izradi stručnih mišljenja
 18. Prevenira i nadzire sustav sigurnosti hrane i nadzire aktivnosti u provedbi istih
 19. Analizira i obavlja nadzor sanitarno-tehničke ispravnosti tijekom izgradnje objekata, kao i principe rada vodoopskrbnih kanalizacijskih sustava i gospodarenje istih
 20. Upravlja rizicima I hitnim stanjima iz područja zagađivanja okoliša industrijskih toksina i otrova iz prirode koji proizlaze iz primjene lijekova i imunobioloških preparata
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO
download