Početna

  • raindrop-earth
  • stethoscope-heart
  • nurse-heart
  • radiology

Novosti i obavijesti

31
svi
Upućujemo vam molbu za diseminaciju prema svim direktorima škola u HNK, kako bi što veći broj djece i omladine školskog i srednjoškolskog uzrasta imao priliku da posjeti „Fab on Wheels“ – zaista jedinstvenu mobilnu laboratoriju, najveću tog tipa na svijetu! Sva djeca i omladina u Hercegovačko-...
30
svi
Kolokvij  iz kolegija Latinski jezik održat će se  prema dolje navedenom rasporedu: 21.06.2023. u 9.00h  05.07.2023.u 9.00h 06.09.2023. u 9.00h 20.09.2023.u 9.00h Ispiti će se održati na Filozofskom fakultetu. Studenti su obvezni dostaviti prijavnice ...
30
svi
Udruga studenata zdravstvenih studija - HSSA trenutno provodi projekt "Super junaci čistoće". Kao dio ovog projekta, posjetili su do sada  Dječji vrtić Čapljina, i Dječji vrtić Čudesna šuma - Mostar kako bi educirali djecu o važnosti osobne higijene i higijene igračaka. Cilj projekta je...
29
svi
Studenti koji će odrađivati ljetnu praksu u: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Domovima zdravlja Mostar i Federalnom zavodu za javno zdravstvo Mostar ne mogu mijenjati dogovorene termine obavljanja prakse. Tijekom obavljanja stručne prakse, student izvodi vještine propisane...
29
svi
Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će se održati 30.06.2023. u 11.00 h obvezni su se prijaviti  u ISS- sustav, a najkasnije do 20.06.2023. do 12,30. zbog rasporeda za praktični dio ispita.  Studenti koji žele...