[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
3. veljače 2020.
2. Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja
2. Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja, 30. i 31. maj/svibanj 2020.godine, Hotel Holiday, Kongresni centar, Sarajevo.
 
Organizator škole je CME MEDICAL UPGRADE - Centar za medicinsku edukaciju "Medicinska nadgradnja" ( cmemuinfo@gmail.com).
Cilj škole je na zanimljiv i interaktivan način upoznati učesnike s najvažnijim informacijama vezanim za planiranjem istraživanja, pisanje i objavljivanje  stručnih radova i originalnih naučnih članaka u indeksiranim časopisima (časopisima sa impakt faktorom). Znanje i vještine u istraživanju i pisanju učesnicima Škole prenose izuzetni stručnjaci u toj oblasti.
Renomirana voditeljica Škole prof.dr Livia Puljak, i predavači svrstavaju ovu Školu među značajne stručne skupove u Bosni i Hercegovini i Regiji.

Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja namijenjena je doktorima medicine, svih subspecijalizacija i specijalizacija, kao i specijalizantima te doktorima stomatologije, magistrima farmacije i doktorima veterinarske medicine, te studentima medicine i stomatologije, zdravstvenih fakulteta i visokih zdravstvenih škola.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO