[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
12. listopada 2017.
Diplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Prijave za upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano do 31. listopada 2017. godine.
Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova ili stručni trogodišnji studij i specijalizacija s 60 - 90 ECTS bodova.

U prvu godinu prima se:

 Diplomski sveučilišni studij

 RP

 Klinička zdravstvena njega  

 20+*5

 Klinička fizioterapija                                     

 20+*5

 Radiološka tehnologija

 20+*5

Sanitarno inženjerstvo

 20+*5

 

RP- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij
* - studenti strani državljani

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

-          prijava ( zamolba)

-          životopis

-          izvadak iz matične knjige rođenih,

-          diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju,

-          dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima

-          kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija, nostrifikaciju diplome

-          dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO