[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
20. rujna 2017.
Diplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Prijave za upis u prvu godinu studija primaju se kontinuirano do 10. listopada 2017. godine.
Diplomske studije može upisati osoba koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij i stekla zvanje prvostupnika(ce) s ostvarenih 180 ECTS bodova ili stručni trogodišnji studij i specijalizacija s 60 - 90 ECTS bodova.

U prvu godinu prima se:

 Diplomski sveučilišni studij

 RP

 Klinička zdravstvena njega  

 20+*5

 Klinička fizioterapija                                     

 20+*5

 Radiološka tehnologija

 20+*5

Sanitarno inženjerstvo

 20+*5

 

 

RP- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij
* - studenti strani državljani

1. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

- izvadak iz matične knjige rođenih,

- diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju,

- dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

- životopis,

- dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM,

- kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija, nostrifikaciju diplome

2. Troškovi studiranja: Visina školarine po semestru iznosi 1600 KM

3. Svi studenti pri upisu na fakultete, a prema odluci Senata uplaćuju 10 KM za Studentski zbor Sveučilišta.

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet, uplaćuju 10KM za korištenje Knižnice Fakulteta.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO