[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
22. svibnja 2017.
Erasmus+ International Credit Mobility

Otvoren je natječaj za studentsku razmjenu za Sveučilište u Mariboru za akademsku 2017./2018. godinu gdje je za naše Sveučilište odobreno pet stipendija za sva tri ciklusa.

Ljubazno molimo sve zainteresirane studente da do 28.5.2017. dostave sljedeću dokumentaciju na email adresu erasmus+k107@sve-mo.ba:

 

  1. Ugovor o učenju (link se nalazi unutra prijavnog linka i treba biti potpisan od strane prodekana ili voditelja studija na Fakultetu kao i prorektorice za međunarodnu suradnju)
  2. Prijepis ocjena o svim položenim ispitima sa svih ciklusa kao i s vidljivim studentskim prosjekom (na hrvatskom i engleskom jeziku)
  3. Potvrda o znanju engleskog jezika minimalno B1 (formular se može preuzeti na linku)
  4. Potpisana izjava o ranijoj mobilnosti, a ukoliko student nije bio na mobilnosti da ju svejedno popuni i potpiše(formular se može preuzeti na linku)
  5. Potpisana izjava o boravku, rođenju i državljanstvu  (formular se može preuzeti na linku)
  6. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku najviše 1 A4 stranica
  7. CV (Europass) s navedenim dodatnim aktivnostima  (formular se može preuzeti na linku)
  8. Važeća potvrda o upisu na Fakultet (hrvatski i engleski jezik)
  9. Preslika putovnice ili osobne iskaznice

 

Link Sveučilišta u Mariboru na kojem se mogu pronaći sve informacije i obrasci je sljedeći  http://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx.

 

Za sve dodatne informacije obratite se na Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru.

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO