[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
28. ožujka 2022.
INFORMACIJE O STIPENDIJAMA ZA STUDENTE

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje studentima za potrebe njihova obrazovanja I profesionalnoga usavršavanja.

Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je mnogostruk:

  • otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno
  • doprinose povećanju akademske mobilnosti i demokratizaciji visokog obrazovanja
  • potiču uspostavljanje suradnje između sveučilišta i predstavnika vladinog i nevladinog  sektora
  • omogućuju bolju povezanost Sveučilišta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice te, s druge strane, naobrazbe kadra potrebnog svim sektorima
  • otvaraju pristup visokom obrazovanju svima prema sposobnostima pridonoseći na taj način poštivanju ljudskog prava na visoko obrazovanje
  • otvaraju put pokretljivosti studenata unutar europskog prostora visokog obrazovanja i šire.

 

Stipendije studentima dodjeljuju razne institucije. U tablici je popis nekih od njih, kao i link na kojemu se mogu naći korisne informacije.

NAZIV INSTITUCIJE

KONTAKT/INFO

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

www.fmon.gov.ba

Posavska županija 

https://www.zupanijaposavska.ba/

Hercegbosanska županija

https://www.vladahbz.com/

Hercegovačko-neretvanska županija

https://monkshnk.gov.ba/

Grad Mostar

www.mostar.ba

Grad Čapljina

www.capljina.ba

Općina Čitluk

www.citluk.ba

Općina Jablanica

www.jablanica.ba

Općina Neum

www.neum.ba

Općina Prozor-Rama

https://www.prozor-rama.org/

Općina Stolac

https://www.stolac.gov.ba/

Grad Ljubuški

www.ljubuski.ba

Općina Posušje

opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Grad Široki Brijeg

http://www.sirokibrijeg.ba/index.php

Općina Tomislavgrad

www.tomislavgrad.gov.ba

Općina Busovača

www.opcina-busovaca.com

Općina Donji Vakuf

www.donji-vakuf-vakuf.ba

Općina Kreševo

opcina@kresevo.ba

Općina Travnik

https://opcinatravnik.com.ba/ba/

Općina Novi Travnik

www.ont.gov.ba

Općina Vitez

http://www.opcinavitez.info/

Općina Jajce

https://www.opcina-jajce.ba/

Općina Sanski Most

https://www.sanskimost.gov.ba/

 

          

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO