[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
30. lipnja 2017.
Ispit iz patofiziologije 29.06.2017.

Studij radiološke tehnologije

BUTUROVIĆ SELVEDINA 22                                                        NEDOVOLJAN 1

ŠIMIĆ DARIJA  35                                                                            DOBAR 3

LOVRIĆ IVA  28                                                                                DOVOLJAN 2

BEŠKER JURICA  22                                                                         NEDOVOLJAN 1

MILIČEVIĆ TOMISLAV  29                                                            DOVOLJAN 2

ĆOSIĆ IVONA   24                                                                           NEDOVOLJAN 1

RUPČIĆ ANA  35                                                                              DOBAR 3

DEDIĆ DANIJEL  27                                                                         DOVOLJAN 2

BOGDAN DORIS  32                                                                       DOVOLJAN 2

ZEKO IVANA  36                                                                              DOBAR 3

KUZMAN FILIP  16                                                                          NEDOVOLJAN 1

SULIĆ MIA  23                                                                                  NEDOVOLJAN 1

JURINA GLORIJA  22                                                                      NEDOVOLJAN 1

BOŠNJAK PETAR  9                                                                        NEDOVOLJAN 1

MARIN TONI  36                                                                             DOBAR 3

ĆORIĆ MIHAELA  38                                                                       DOBAR 3

DŽEBA ROBERT  27                                                                         DOVOLJAN 2

BILAĆ ANAMARIJA 27                                                                  DOVOLJAN 2

KEŠELJ DAJANA  13                                                                        NEDOVOLJAN 1

DUJMOVIĆ ANTONELA  23                                                         NEDOVOLJAN 1

ŠIMIČIĆ MATEA  32                                                                        DOVOLJAN 2

ČIČAK JELENA  22                                                                           NEDOVOLJAN 1

NIKIĆ MARTA  28                                                                            DOVOLJAN 2

ŠKILJEVIĆ ALEKSANDAR  30                                                       DOVOLJAN 2

VUKOJA MARIN  45                                                                       ODLIČAN 5

TEČIĆ ANĐELKA  35                                                                                       DOBAR 3

REZO KRISTIJAN  40                                                                                      VRLODOBAR 4

KOJIĆ MEDINA  35                                                                                         DOBAR 3

MILIČEVIĆ IVAN  32                                                                                      DOVOLJAN 2

 

Studij sestrinstva

SABLJO MARIJANA  36                                                                                 DOBAR 3

ŽURIĆ DORA  8                                                                                                NEDOVOLJAN 1

VRANJKOVIĆ ANĐELA  35                                                                          DOBAR 3

FRANIĆ KATARINA  27                                                                                 DOVOLJAN 2

MIKULIĆ MILANA  22                                                                                    NEDOVOLJAN 1

KNEZOVIĆ MILE  20                                                                                       NEDOVOLJAN 1

LACKU VALENTINA  35                                                                                 DOBAR 3

MARIĆ LUKA  21                                                                                             NEDOVOLJAN 1

NEVISTIĆ DARIJA  30                                                                                    DOVOLJAN 2

KEVILJ KRISTINA  24                                                                                      NEDOVOLJAN 1

UDOVIČIĆ DRAGICA  13                                                                                              NEDOVOLJAN 1

KOLOBARIĆ KLAUDIJA  22                                                                          NEDOVOLJAN 1

MRŠIĆ MARIJA  33                                                                                         DOVOLJAN 2

SIVRIĆ DANIJELA  32                                                                                     DOVOLJAN 2

PAVLINOVIĆ ANA-MARIJA  27                                                                 DOVOLJAN 2

PAŽIN ANTEA  46                                                                                           ODLIČAN 5

ČEKO KATARINA  28                                                                                     DOVOLJAN 2

JERKOVIĆ KATARINA  40                                                                             VRLODOBAR 4

SULIĆ MIHAELA  38                                                                                        DOBAR 3

TABAIN BERNARDA                                                                                      NEDOVOLJAN 1

ZOVKO JOSIPA  35                                                                                         DOBAR 3

KOLOBARIĆ MATIJA  21                                                                                 NEDOVOLJAN 1

KREŠO IVANA  47                                                                                           ODLIČAN 5

OSTOJIĆ MATEJ  29                                                                                       DOVOLJAN 2

ČAMBER DARIJA  28                                                                                      DOVOLJAN 2

SOLDO IVANA  33                                                                                          DOVOLJAN 2

MILIČEVIĆ IVANA  33                                                                                   DOVOLJAN 2

SABLJIĆ ANTONIJA  27                                                                                 DOVOLJAN 2

ĆAVAR ANĐELA  27                                                                                       DOVOLJAN 2

MIJATOVIĆ BLAŽENKA  27                                                                          DOVOLJAN 2

ODŽAK MARINA  32                                                                                      DOVOLJAN 2

KARAČIĆ IVA  23                                                                                            NEDOVOLJAN 1

PERIĆ JOSIP  38                                                                                               DOBAR 3

MATUŠKO VESNA  15                                                                                   NEDOVOLJAN 1

MRČIĆ MARTINA  15                                                                                     NEDOVOLJAN 1

MILJANIĆ DRAGANA  27                                                                             DOVOLJAN 2

GLIBIĆ MIRNA  35                                                                                          DOBAR 3

ČAPINA ANIKA  27                                                                                        DOVOLJAN 2

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO