[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
16. srpnja 2018.
IZVJEŠĆE O USPJEHU KOLEGIJA OSNOVE LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Ime i prezime

Teorijski dio

Maksimalan broj bodova

10

Praktični dio

Maksimalan broj bodova 20

Ocjena

Anđelić, Ivana

9

10

Nedovoljan (1)

Barać, Veselko

6

15

Dobar (3)

Bošnjak, Monija

6

10

Nedovoljan (1)

Crnjac, Mia

6

17

Dobar (3)

Kožul, Iva

6

9

Nedovoljan (1)

Kvesić, Antonia

6

11

Dovoljan (2)

Mabić, Ivana

6

11

Dovoljan (2)

Prusac, Dinka

8

13

Dobar (3)

Raič, Marijana

9

11

Dobar (3)

Raković, Marko

5

8

Nedovoljan (1)

Stanković, Antea

8

13

Dobar (3)

Šutalo, Ana

6

16

Dobar (3)

Vladić, Ivona

7

11

Dovoljan (2)

***Prema sustavu ocjenjivanja nastave iz kolegija Osnove laboratorijskih pretraga studenti su dužni ostvariti minimalnu prolaznost od 55% u obe ocjenjivane kategorije i to izteorijskog dijela minimalno 6 bodova, a iz praktičnog dijela 11 bodova.Ako je položena jedna od kategorija (ili teorijski, ili praktični dio) nije potrebno na idućem roku ponovo polagati.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO