[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
23. svibnja 2019.
Javna obrana teme doktorskog rada

Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Mostaru ur. broj: 01-1944/19 od 20. ožujka 2019. godine doktorandica Roberta Perković braniti će temu doktorskog rada pod naslovom: “Povezanost edukacije trudnica i slušanja klasične glazbe s načinom porođaja, duljinom dojenja i pojavnošću  psihijatrijskih simptoma: randomizirano kontrolirano istraživanje”.

Javna obrana teme doktorskog rada održati će se u petak, 31. svibnja 2019. godine s početkom u 09:00 h, u Vijećnici Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Zrinskog Frankopana 34, Mostar, pred povjerenstvom u sastavu:

  1. dr. sc. Sonja Kalauz, doc., Sveučilište Sjever, Koprivnica, predsjednica povjerenstva;
  2. dr. sc. Branko Krišto, doc., Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mentor i član povjerenstva;
  3. dr. sc. Vajdana Tomić, izv. prof., Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, članica povjerenstva.

 

Pozivaju se svi zainteresirani nazočiti javnoj obrani teme doktorske disertacije.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO