FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
6. lipnja 2017.
Ljetna stručna praksa

U tijeku ljetnih praznika po završetku nastave II., IV. i VI. semestra obvezna je ljetna stručna praksa. Tijekom prakse vježbaju se praktične radnje i metodološki postupci s kojima se student upoznao u prethodnim godinama studiranja.

Ljetna stručna praksa je obvezni oblik nastavnog procesa koji se obavlja sukladno nastavnom planu i programu studija te izvedbenom planu nastave. Stručnoj praksi mogu pristupiti studenti koji su prethodno obavili upis u semestar/semestre studija u kojima se obavlja stručna praksa, sukladno nastavnom planu i programu studija.

Student u pravilu obavlja stručnu praksu u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar kao pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru, Domu zdravlja Mostar ili nekoj drugoj nastavnoj bazi s kojom je Fakultet u ugovornom odnosu, a prema rasporedu koje utvrđuje Povjerenstvo. Uz suglasnost Povjerenstva student može obaviti stručnu praksu i u ustanovi ili tvrtci koja u svom sastavu ima organizacijsku cjelinu koja se bavi stručnim poslovima koji su sukladni stručnom profilu njegovog studija.

Tijekom obavljanja stručne prakse, student izvodi vještine propisane studijskim planom navedene u knjižici stručne prakse. Po obavljenoj stručnoj praksi voditelj prakse ovjerava obavljanje propisanih obveza u knjižici stručne prakse. S uredno ovjerenom knjižicom stručne prakse student se javlja Predsjedniku povjerenstva za obavljanje stručne prakse koji potpisom u indeksu i u ISS sustavu ovjerava uredno obavljanje propisanih obveza. Uredno izvršavanje gore navedenih obveza uvjet je za ovjeru semestra i upis u viši semestar/ godinu studija.

 

Stoga, se mole studenti da se jave svojim predstavnicima godine, kako bi bili upućeni i detaljno obaviješteni o svim detaljima u vezi prijava ljetne prakse.

Krajnji rok podnošenja prijave ljetne prakse biti će 16. lipanj 2017. godine.

Naknadne prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavnice ljetne prakse kao i knjižice za ljetnu praksu možete kupiti u Skriptarnici Fakulteta.

 

 

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO