[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
6. studenoga 2020.
N A T J E Č A J za dodjelu Dekanove nagrade

Raspisuje se Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade. Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Fakulteta.

Dekanovom nagradom nagrađuje se po jedan student sa svake godine studija koji je ostvario najviši prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj 2019./2020. godini. Minimalni prosjek ocjena koji studenti - predloženici moraju ostvariti da bi konkurirali za nagradu je 4.00. 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO