[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
2. lipnja 2021.
Nastupno predavanje dr. sc. Roberta Perković

Temejem članka 61. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ br. 4/12), članka 63. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: O1-1685/2O od 26.2020.) i Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno — nastavno i umjetničko — nastavno zvanje docenta Senata Sveučilišta u Mostaru (Ur. br. 01-692/17 od 1 2. 4. 2017.) donosim slijedeću

                                                Odluku o provedbi nastupnog predavanja

Dr. sc. Roberta Perkovič, pristupnica za izbor u znanstveno — nastavno zvanje docenta na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje zdravstvene znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, održati če nastupno  predavanje pred nastavnicima  i studentima  sukladno  odredbama  Odluke  o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno — nastavno i umjetničko — nastavno zvanje docenta. Nastupno predavanje održati če se na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru u ponedjejak, 7. 6. 2021. godine, u 12,00 sati na temu: „Dojenje kao najbolji način prehrane dojenčeta, uloga rnedicinske sestre".

Ocjenu nastupnog predavanja dati če Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja, imenovano Odlukom Znanstveno — nastavnog viječa Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: O1 -468/21 od 24. 5 .2021.) u sastavu:

  1. dr. sc. Nada Spasojevič, docent, Fakultet zdravstvenih studja Sveučilišta u Mostaru, predsjednik povjerenstva;
  2. dr. sc. Ivan Vasilj, redoviti profesor, Fakultet zdravstvenih studja Sveučilišta u Mostaru, član povjerenstva;
  3. dr. sc. Vajdana Tomič izvanredni profesor Fakultet zdravstvenih studija

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO