[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
24. lipnja 2019.
Nastupno predavanje

Temeljem članka 61. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ br. 04/12), članka 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-283/13 od 12. 02. 2013.) i Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje docenta (ur. broj: 01-692/17 od 12. travnja 2017.), dekan Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru donosi slijedeću

ODLUKU

o provedbi nastupnog predavanja

 

U sklopu natječajne procedure za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta, bez zasnivanja radnog odnosa, na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska kemija i biokemija, za potrebe kolegija Osnove laboratorijskih pretraga,

pristupnica dr. sc. Marina Ćurlin će u ponedjeljak 01.07.2019. godine u Vijećnici Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru,

održati nastupno predavanje na temu:

"Predanalitička, analitička i poslijeanalitička faza laboratorijskog rada".

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO