[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
22. ožujka 2019.
Natječaj studentska mobilnost

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Poitersu za studentsku mobilnost u trajanju od pet mjeseci  za ljetni ili zimski semestar akademske godine 2019./2020.

Prema potpisanom ugovoru studenti sva tri studijska ciklusa se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja:

02 Arts and humanities

04 Business, administration and law

05 Natural sciences, mathematics and statistics

 

Rok za podnošenje prijava je 8. travnja 2019.

Zainteresirani studenti trebaju na mail: rektorat-ms@sum.ba poslati sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavni obrazac (privitak);
  2. CV (privitak);
  3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
  4. Potvrdu o znanju (francuskog ili engleskog jezika B2);
  5. Prijepis ocjena s matičnog Fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku;
  6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na fakultetu  (privitak).

Preporuka studentima:

  • pogledati na stranici Sveučilišta u Poitiersu  mogu li pronaći adekvatne kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnom Fakultetu i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnom Fakultetu.
  • Ukoliko se student odluči da na Sveučilištu u Potiersu sluša i polaže kolegija na francuskom jeziku potrebno je da dostavi samo potvrdu o znanju francuskog jezika razine B2.

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO