FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
26. travnja 2021.
Natječaj Sveučilišta u Granadi, Kraljevina Španjolska, za studentsku SMS mobilnost za zimski semestra akademske 2021./2022. godine

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Granadi, Kraljevina Španjolska, za studentsku SMS mobilnost za zimski semestra akademske godine 2021./2022. za sva tri studijska ciklusa u trajanju od pet mjeseci za studente prvog i drugog ciklusa odnosno tri mjeseca za studente trećeg ciklusa.

Rok za podnošenje prijava zaključno je 8. svibnja 2021.

Zainteresirani studenti trebaju poslati na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac
2. CV (privitak) ili poveznica na novi obrazac
3. Motivacijsko pismo
4. Potvrdu o znanju engleskog i/ili španjolskog jezika (minimalno B1 razina) za studente prvog i drugog ciklusa dok za studente koji se prijavljuju za treći ciklus službeni certifikat nije obvezan, ali je preporuka da se dostavi dokaz o znanju jezika na kojem će komunicirati sa svojim mentorom na gostujućoj instituciji;
5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;
6. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane studenata i odgovorne osobe na ustrojbenoj jedinici (privitak) i vodič za popunjavanje ugovora o učenju (privitak).

Preporuka studentima:

S Pogledati na stranici Sveučilišta u Granadi mogu li pronaći odgovarajuće kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici.

Preporuka studentima:

  • Pogledati na stranici Sveučilišta u Granadi mogu li pronaći odgovarajuće kolegije, koji su kompatibilni s kolegijima na matičnoj ustrojbenoj jedinici i koji bi se mogli priznati kao takvi po povratku. Kompatibilnost kolegija provjeriti s koordinatorom za međunarodnu suradnju uz suglasnost voditelja kolegija na matičnoj ustrojbenoj jedinici
  • Više informacija o ponuđenim kolegijima na engleskom jeziku može se pronaći na sljedećoj poveznici http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming- erasmus-dimension-internacional?lang=en.
  • Priložiti potvrdu (sukladno jezičnim zahtjevima navedenim u privitku) o znanju engleskog/ španjolskog jezika, jer svi studenti osim onih koji pohađaju diplomski studij engleskog jezika dužni su uz prijavu priložiti certifikat sukladno traženju Sveučilišta u Granadi kao dokaz o znanju engleskog/ španjolskog jezika. Ukoliko studenti nisu u mogućnosti priložiti traženi jezični certifikat prilikom podnošenja prijave, a smatraju da bi certifikat mogli naknadno steći, imaju mogućnost prijaviti se na online polaganje ispita iz španjolskog. Testiranje za španjolski jezika može se izvršiti online putem na Sveučilištu, a datum održavanja online ispita biti će objavljen naknadno čim kolege iz Granade dostave potrebne informacije. Studenti koji ne posjeduju odgovarajući certifikat o znanju engleskog jezik trebaju sami pronaći odgovarajuću školu za testiranje vlastitog znanja za koji sami snose troškove. Certifikat treba biti dostavljen prije odlaska na mobilnost.
  • Studenti diplomskog studija koji studiraju engleski jezik umjesto certifikata prilažu bachelor diplomu.

Nakon što studenti budu nominirani potrebno je da se registriraju na platformu Sveučilišta u Granadi, a o čemu će biti obavješteni nakon provedbe postupka odabira prijavljenih kandidata.

Uz tekst natječaja se prilaže tablica kriterija za odlaznu mobilnost studenata (privitak).
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO