[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
3. ožujka 2021.
Natječaj za izbor dekana

Temeljem članaka 61., 64. i 65. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru (Ur. br: 01-208/21 od 25. veljače 2021. godine), Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru raspisuje

                                    JAVNI NATJEČAJ za izbor dekana Fakulteta zdravstvenih studija

                                            Sveučilišta u Mostaru na vrijeme od 4 (četiri) godine

Za dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjet je: 

  • Da je stariji od 18 godina;

Posebni uvjeti su:

  • Da je osoba iz reda akademskog osoblja u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora, koja je u radnome odnosu s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Mostaru ili pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru.

Uz potpisanu prijavu na javni natječaj kao dokaz o ispunjavanju natječajnih uvjeta kandidati za dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru dužni su dostaviti sljedeće dokumente, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 (šest) mjeseci:

  • Životopis;
  • Izvod iz matične knjige rođenih ili presliku osobne iskaznice;
  • Odluku o izboru u znanstveno – nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog ili izvanrednog profesora;
  • Potvrdu da je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Mostaru ili pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru.
  • Program rada i razvoja Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje.

Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija

Zrinskog Frankopana 34

88000 Mostar, BiH

s naznakom: „Prijava na javni natječaj za izbor dekana Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru – ne otvaraj“.

 

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO