[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
12. ožujka 2021.
Natječaj za mobilnost osoblja Sveučilišta u Mostaru ljetni semestar 2020./2021

Otvorenje natječaj za stipendije za jednotjednu razmjenu osoblja Sveučilišta u Mostaru za nastavne i trening mobilnosti u okviru Erasmus+ KA1 07 programa. Više informacija o vrsti mobilnosti te područjima na koje se iste odnose može se pronaći u tablici ispod teksta Natječaja.

Krajnji rok za dostavljanje svih prijavaje zaključno 22. ožujka 2021.

Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za držanje nastave trebaju dostaviti na email rektorat-msiSsum.ba sljedeću

1.     motivacijsko pismo (engleski jezik/ hrvatski jezik samo za hrvatska sveučilišta),

2.     pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje,

3.     ugovor o mobilnosti za držanje nastave - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat

 

Zainteresirani kandidati koji se prijavljuju za trening mobilnost trebaju dostaviti na email re kto rat- msiSsum.ba sljedeću

1.     motivacijsko pismo (engleski jezik/ hrvatski jezik samo za hrvatska sveučilišta),

2.     pozivno pismo visokoškolske institucije za koju se kandidat prijavljuje

3.     ugovor o mobilnosti za trening - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi

Sastavni dio ovog Natječaja su i tablice kriterija sukladno kojima će zaprimljene prijave biti vrednovane.

Napomena: potrebno pripaziti da se prijava odnosi na odgovarajuće područje kandidata te da bude poslana u PDF formatu za svaku točku zaseban dokument. Prijave dostavljene izvan zadanog roka neće se uzeti u razmatranje.

Planirane mobilnosti realizirati će se sukladno epidemiološkoj situaciji na partnerskim institucijama u EU.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO