[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
24. travnja 2018.
Natječaj za mobilnost studenata Sveučilišta u Granadi

Otvoren natječaj za mobilnost studenta Sveučilišta u Granadi za zimski semestra 2018./2019. za sva tri studijska ciklusa.

Zainteresirani kandidati prilikom prijave moraju imati na umu da ukoliko biraju kolegije koji se izvode samo na španjolskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju španjolskog jezika, međutim ukoliko ga nemaju imaju priliku polagati isti online na našem Sveučilištu (početkom 6. mjeseca) te ga trebaju steći prije odlaska na razmjenu.

Ukoliko biraju kolegije koji se izvode na engleskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju engleskog jezika osim studenta studija engleskog jezika koji nisu u obvezi dostaviti certifikat.

Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da do 10.5.2018. dostave na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen aplikacijski obrazac (privitak)

2. CV (privitak)

3. motivacijsko pismo (engleski jezik)

4. prijepis ocjena (hrvatski i engleski)

5. službeni certifikat o znanju engleskog/ španjolskog jezika

 

Također vezano za predmetni natječaj više se informacija može pronaći u privitku emiala, a ukoliko bude potrebna pomoć našega Ureda slobodno nas kontaktirajte.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO