[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
10. ožujka 2022.
Natječaj za odlaznu mobilnost PDS studenata i osoblja Sveučilišta u Mostaru za Sveučilište u Granadi u ljetnom semestru 2021./2022

Otvoren je natječaj za stipendiranje mobilnosti studenta poslijediplomskog doktorskog studija i osoblja Sveučilišta u Mostaru za studentsku, nastavnu i trening mobilnosti u okviru Erasmus+ KA107 programa razmjene za Sveučilište u Granadi, Španjolska https://www.ugr.es/en u ljetnom semestru 2021./2022. Kako broj stipendija nije poznat tako se treba imati na umu da možda neki kandidati neće biti prihvaćeni, a o čemu će krajnju odluku donijeti Sveučilište u Granadi.

Prednost će imati prijave PDS studenta čiji minimalni boravak u Granadi treba biti 3 mjeseca, a osoblje se prijavljuje za jednotjednu mobilnost.

Kandidati koje se prijavljuju za držanje nastave trebaju realizirati mobilnost najdalje do konca petog mjeseca, a sve stipendije trebaju biti implementirane do konca srpnja 2022.

 Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti do 28.3.2022. na email rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

1. CV (privitak 1) ili novu verziju putem sljedeće poveznice https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=en

2. Motivacijsko pismo (engleski jezik),

3. Prijepis ocjena na hrvatskom i engleskom jeziku (samo za PDS studente),

4. Ugovor o mobilnosti za PDS studente (privitak 2), za trening osoblja (privitak 3) odnosno za držanje nastave (privitak 4), - popunjen i potpisan od strane kandidata i ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi,

5. Potvrda o znanju engleskog ili španjolskog jezika (min. B2),

6. Pozivno pismo s odgovarajuće UJ ili odjela Sveučilišta u Granadi, poveznica za odjele na Sveučilištu u Granadi https://www.ugr.es/en/about/organization/departments,

7. Prijavni obrazac za PDS studente (privitak 5) odnosno za osoblje (privitak 6) - potpisan, 8. Kopija putne isprave. Sastavni dio ovog Natječaja su tablice kriterija sukladno kojima će biti vrednovane zaprimljene prijave.

Napomena:

 Prijavu je potrebno poslati u PDF formatu za svaku točku zaseban dokument.

 Mole se kandidati da svakako provjere je li zadovoljavaju COVID-19 uvjete koje propisuje Španjolska. Više informacija se može pronaći na slijedećoj poveznici https://covid19.msb.gov.ba/bs-Latn-BA/travel-instructions.

 Natječaj se odnosi na studente doktorskih studija, nastavno i nenastavno osoblje

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO