[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
11. travnja 2022.
Natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište Santiago de Compostela - Španjolska

Otvoren je natječaj za Sveučilište Santiago de Compostela u Španjolskoj, za studentsku mobilnost prvog, drugog i trećeg ciklusa za akademsku godinu 2022./2023., a sve u okviru Erasmus+ KA107 programa mobilnosti. U tablici u nastavku (prilog)  navedeni su programi prvog i drugog ciklusa koji se izvode na engleskom jeziku,
a svi ostali programi se izvode na španjolskom jeziku o čemu se više može saznati na sljedećoj poveznici https://www.usc.gal/en/perfis/internacional/programas/erasmusICM_KA107/erasmusicm_ka107_estudantes_incoming.html.
Za studente trećeg ciklusa potrebna je B1 razina znanja engleskog jezika dok je predznanje španjolskog jezika preporučljivo, ali nije nužno.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 26. travnja 2022.
Zainteresirani studenti trebaju poslati sljedeću dokumentaciju na email adresu rektorat-ms@sum.ba:
1. Prijavni obrazac (privitak);
2. CV (privitak) ili poveznica na novi obrazac
3. Motivacijsko pismo (engleski jezik);
4. Potvrdu o znanju engleskog (B1) ili španjolskog jezika (B1) (privitak);
5. Prijepis ocjena s matične ustrojbene jedinice na hrvatskom i engleskom jeziku;

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO