[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
30. kolovoza 2018.
NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „ZDRAVSTVENE ZNANOSTI“

Naziv i trajanje studija: Poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“ u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS bodova.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor zdravstvenih znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D. Broj pristupnika: Nastava na doktorskom studiju organizirat će se samo pod uvjetom ako se na natječaj prijavi dovoljan broj (najmanje 12) polaznika, o čemu odluku donosi Vijeće doktorskog studija.

Uvjeti za prijavu:

- Završen odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij zdravstvenog smjera (četverogodišnji dodiplomski studij VII/1 po starom sustavu studiranja) ili odgovarajući diplomski studij (II ciklus po bolonjskom sustavu studiranja) i ostvarenih 300 ECTS bodova.

- Iznimno, pravo upisa na doktorski studij imaju osobe koje su završile (do)diplomski studij iz srodnih područja, ukoliko su nakon završenog studija zaposlene u području biomedicine i zdravstva. Prosjek ocjena pristupnika na (do)diplomskom studiju treba biti najmanje 3,50 (8,00 u sustavu ocjenjivanja od 5-10).

- Iznimno, doktorski studij mogu upisati i pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,50 (8,00 u sustavu ocjenjivanja od 5-10) ukoliko su se dokazali u struci i imaju preporuke dva profesora iz užeg područja.

- Obvezno je poznavanje engleskog jezika na razini koja omogućuje komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa. Prijave, upis i cijena studija: Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak i obaviti razgovor sa kandidatima. U slučaju da se za studij prijavi više kandidata od navedenog broja, prioritet upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka, pri čemu će prednost imati pristupnici koji su ostvarili više bodova sukladno odredbama Pravilnika o Poslijediplomskom doktorskom studiju „Zdravstvene znanosti“. Školarina: iznosi 4000,00 KM (četiri tisuće konvertibilnih maraka) po godini studija.

Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane doktorskog rada, tiskanje diplome i promociju.

Rok prijave: Natječaj je otvoren do 30.09.2018. godine.

Prijave se podnose osobno ili poštom (preporučeno) na adresu: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, 88 000 Mostar, uz naznaku: Prijava na Natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

1. Životopis,

2. Preslika osobne iskaznice,

3. Rodni list,

4. Uvjerenje o državljanstvu (ili odgovarajući dokument za strane državljane),

5. Diploma o završenom prethodnom obrazovanju, i dodatak diplomi (ukoliko je izdat),

6. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inozemstvu ili diploma stečena u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06.04.1992. godine,

7. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ostvarenim prosjekom ocjena tijekom studija (+ preporuke najmanje dvojice profesora ako nema navedeni prosjek ocjena).

8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika na razini koja omogućava komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova i upotrebu računalnih programa,

9. Kopije radova u kojima je kandidat prvi ili drugi autor u znanstvenoistraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)*,

10. Potvrda voditelja znanstvenog programa o sudjelovanju na znanstvenom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju od najmanje 1 mjesec*,

11. Uplatnicu od 50 KM u svrhu prijave na natječaj, uplaćenu na žiro-račun Fakulteta otvorenog kod UniCredit Bank d. d. br: 3381002200097762. (Dokumenti označeni (*) nisu obvezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju.)

Svi traženi dokumenti predaju se u ovjerenoj preslici. Natječajni materijali se ne vraćaju. Nastavni plan i program, Pravilnik i Obrazac za prijavu na Poslijediplomski doktorski studij „Zdravstvene znanosti“ može se preuzeti na web stranici Fakulteta: www.fzs.sve-mo.ba.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem e-maila na adresu: doktorski.studij@fzs.sum.ba odnosno putem telefona na broj: 036/337-063

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO