[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
20. siječnja 2020.
OBAVIJEST O PROMOCIJI DIPLOMANATA I DODJELI DIPLOMA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke Fakulteta zdravstvenih studija održat će se u petak, 27. ožujka 2020. godine, u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

U promociju će biti uključeni svi studenti koji prijave obranu završnog ili diplomskog rada najkasnije do 14. veljače 2020. godine i obrane završni ili diplomski rad najkasnije do 1. ožujka 2020. godine, kako bi se istima mogla uredno izdati diploma i dodatak diplomi.

Obrane završnih ili diplomskih radova neće se organizirati u razdoblju od 01. ožujka 2020. godine  do promocije.

Svi diplomanti dužni su izvršiti uplatu za tiskanje diplome u iznosu od 130, 00 KM na žiro račun Fakulteta broj: 3381302271325623, i uplatnice dostaviti osobno u Studentsku službu od 03.03.2020. do 20.03.2020. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati, zbog upisa i potpisa diplomanata u matičnu knjigu diplomiranih studenata.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO