[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
16. siječnja 2018.
OBAVIJEST O PROMOCIJI

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika i magistara struke Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru održati će se u petak, 23. ožujka 2018. godine u 12:00 sati u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru.

 

U promociju će biti uključeni svi studenti koji obrane završni ili diplomski rad najkasnije do 01.03.2018. godine, kako bi se istima mogla uredno izdati diploma i dodatak diplomi.

 

Svi studenti koji će se promovirati dužni su izvršiti uplatu naknade za tiskanje diplome u iznosu od 130.00 KM na broj računa: 3381002200097762, i uplatnice dostaviti osobno u studentsku referadu od 05.03.2018. do 20.03.2018. godine u vremenu od 09:30-12:30 sati, zbog upisa diplomanata u matičnu knjigu diplomiranih studenata.

 

Diplomanti koji će sudjelovati na promociji obvezni su uz predočenje osobne iskaznice preuzeti toge na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru od 19. do 22. ožujka 2018. godine u vremenu od 09:00 -14:00 sati, te iste vratiti na Fakultet na dan promocije ili najkasnije u ponedjeljak 26.03.2018. godine do 14:00 sati

 

Diplomati su obvezni doći na promociju najkasnije do 10:00 sati, zbog rasporeda sjedenja, koji će biti naknadno objavljen na web stranici Fakulteta.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO