[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
7. prosinca 2021.
OBAVIJEST STUDENTIMA O PRIZNAVANJU STRUČNE PRAKSE

Obavještavamo vas da je dana 29.11.2021. godine Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru dobio Suglasnost Federalnog ministarstva zdravstva za priznavanje stručne u obavljene u sklopu studija za potrebe polaganja stručnog ispita zdravstvenih djelatnika koji su završili obrazovanje po bolonjskom procesu (Broj 02-33-3772/20 od 19.11.2021. godine).

Sukladno dobivenoj Suglasnosti, kandidati koji su završili studij na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru mogu odmah nakon završenog obrazovanja pristupiti polaganju stručnog ispita pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva zdravstva.

Kandidati su dužni uz prijavu za polaganje stručnog ispita dostaviti i potvrdu Fakulteta o obavljenoj stručnoj praksi u okviru studija.

Privitak:

Suglasnost Federalnog ministarstva zdravstva broj 02-33-3772/20 od 19.11.2021. godine

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO