[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
9. ožujka 2018.
Obavijest za 1. g. studija sestrinstva

Teme seminarskih radova iz predmeta Proces zdravstvene njege

Red.br.

Prezime i ime

Tema seminara

  1.  

Andačić Irena

Vođenje sestrinske liste

  1.  

Bender Srećko

              „

  1.  

Bilopavlović Anamarija

Razvrstavanje pacijenata u kategorije ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom

4.

Božić Marija

                „

5.

Cvitković Ivana

Faze procesa zdrav. njege

6

Džidić Alen

 Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom                 

7.

Franin Lucija

              „

8.

Gaće Ivan

Načela i osobina PZNJ

9.

Golemac Ivona

 Intervju u PZNJ-faze i (opis)vrste                  

10.

Goluža Marin

              „

11.

Jerković Lucijan

Sestr. anamneza, sestr. povijest

12.

Karačić Aljoša

 Upitnici i skale procjene

(skale za procjenu stupnja orjentiranosti Glasgow koma skala)                  

     13.

Karamatić Maijana

               „

     14.

Kordić Dajana

Definiranje i formuliranje sestrinskih dg u PZNJ

     15.

Kvesić Klara

 Izrada planova zdrav. njege                 

     16.

Lasić Anton

              „

     17.

Lešina Petra

Evaluacija u PZNJ-evaluacija u planu zdrav. njege

     18.

Lončar Ivan

              „

     19.

Lučić Vera

Prikupljanje podataka-izvori i tehnike

     20.

Marendić Ana Paula

Pomagala pri prikupljanju podataka (obrazci za sestr. anamnezu: Knol, Norton skala, Glasgow koma skala, upitnik za procjenu smetenosti, upitnici i skale za procjenu boli, skale  za procjenu i praćenje inkontinencije)

      21.

Markotić Ivan

Vođenje sestrinske dokumentacije

      22.

Masatović Nikola

            „

      23.

Miličević Gabriela

Sestrinske dg.-vrste i upredba med.dg. i dg. u zdrav. njezi

      24.

Miljko Ivona

                „

      25.

Pandža Mila

Problem u PZNJ-formuliranje i vrste problema (aktualni, potencijalni, konačni i vjerojatni)

  26.

Prga Marina

Otpusno pismo i otpust iz bolnice

      27.

Šimović Danijela

Dijagnoze –PES modelu, navedi primjer

      28.

Šimunović Jurica

Procjena sklonosti nastanka dekubitusa-primjer

      29.

Šimunović Nadalina

Modeli organizacije /funkcionalni, timski i primarni model/

      30.

Tomić Katarina

Evaluacija zdravstvene njege /IV faza PZNJ/

      31.

Vukoja Ana

V. Henderson – zdravstavena njega

/pomoć:kome, pri čemu, s kojim ciljem i koje su vrste pomoći/

Studenti trebaju pripremiti i predati navedene seminarske radove do 13.  ožujka 2018. godine /utorak/, kada će imati predavanja i seminare iz Procesa zdravstvene njege, a potom iste prezentirati.

Preddiplomski studij sestrinstva – redoviti studij

Akademska godina 2017/2018

Teme seminarskih radova iz predmeta Proces zdravstvene njege

Red.br.

Prezime i ime

Tema seminara

  1.  

Aničić Ivana

Vođenje sestrinske liste

 

Babić Irena

     3. 

Babić Ruža

 

Bekavac Danijela

Razvrstavanje pacijenata u kategorije ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom

      5.

Bikić Jakov

      6.

Bodrožić Ana Marija

7.

Čoko Daria

Faze procesa zdrav. njege

8.

Čuljak Anita

9.

Dodig Kristijan

    10.

Dragičević Davor

 Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom                 

    11.

Erceg Magdalena

    12.

Galić Anamarija

    13.

Grgić Antea

Načela i osobina PZNJ

    14.

Grubišić Josipa

    15.

Grubišić Marija

 Intervju u PZNJ-faze i (opis)vrste                  

    16.

Jažo Katarina

    17.

Karačić Mara

    18.

Kecur David

Sestr. anamneza, sestr. povijest

    19.

Krešić Željana

    20.

Lerotić Dragana

    21.

Ljubić Dajana

 Upitnici i skale procjene

(skale za procjenu stupnja orjentiranosti Glasgow koma skala)                  

    22.

Ljubić Ivona

    23.

Mamuša Žana

    24.

Mateljak Maja

Definiranje i formuliranje sestrinskih dg u PZNJ

   25.

Meič Bruno

   26.

Mijić Iva

 Izrada planova zdrav. njege                 

   27.

Mikulić Antun

   28.

Milanović Ivan

   29.

Miličević Iva

Evaluacija u PZNJ-evaluacija u planu zdrav. njege

   30.

Miolin Marinela

   31.

Maršić Antonela

   32.

Mustapić Vlatka

Prikupljanje podataka-izvori i tehnike

   33.

Naletilić Antonija

   34.

Nikić Anđela

   35.

Pavković Lana

Pomagala pri prikupljanju podataka (obrazci za sestr. anamnezu: Knol, Norton skala, Glasgow koma skala, upitnik za procjenu smetenosti, upitnici i skale za procjenu boli, skale  za procjenu i praćenje inkontinencije)

   36.

Pavlović Nina

   37.

Pavlović Marinela

   38.

Perković Danijela

Vođenje sestrinske dokumentacije

   39.

Pezer Matea

   40.

Puljić Karolina

   41.

Puljić Matea

Sestrinske dg.-vrste i upredba med.dg. i dg. u zdrav. njezi

   42.

Radić Michelle Jenny

   43.

Raspudić Antea

Problem u PZNJ-formuliranje i vrste problema (aktualni, potencijalni, konačni i vjerojatni)

   44.

Raspudić Marija

Otpusno pismo i otpust iz bolnice

   45.

Sršen Ivana

Dijagnoze –PES modelu, navedi primjer

   46.

Stipanović Ilija

Procjena sklonosti nastanka dekubitusa-primjer

   47.

Šaravanja Iva

Modeli organizacije /funkcionalni, timski i primarni model/

   48.

Šumić Nikolina

Evaluacija zdravstvene njege /IV faza PZNJ/

    49

Tadić Gabrijela

   50.

Topić Lucija

V. Henderson – zdravstavena njega

/pomoć:kome, pri čemu, s kojim ciljem i koje su vrste pomoći/

    51.

Vlašić Monika

    52.

Vukoja Matea

Studenti trebaju pripremiti i predati navedene seminarske radove do 13  ožujka 2018. godine /utorak/, kada će imati predavanja i seminare iz Procesa zdravstvene njege, a potom iste prezentirati.

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO