[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
24. srpnja 2018.
OBAVIJEST ZA II. (RUJANSKI) RAZREDBENI ROK

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA AKADEMSKE 2018./2019. GODINE

Preddiplomski sveučilišni studij

R

RP

IZ

studij sanitarnog inženjerstva

4

18+8*

 5+4*

studij primaljstva

5

2+2*

9+5*

 

R- redoviti studenti, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

RP- redoviti studenti koji sami plaćaju svoj studij

IZ – izvanredni studenti za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja

* - studenti strani državljani

Prijave za upis za II. (rujanski) razredbeni rok primaju se od 03. do 07.09.2018. god. od 09:00 do 12:00 sati

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentsku referadu prilažući potrebne dokumente:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih (ne može biti stariji od 6 mjeseci),  
 • Svjedodžbu o završnom ispitu (matura) i
 • Svjedodžbe svih razreda četverogodišnje škole (svjedodžbe moraju biti originalne ili ako su originali predani na neki drugi fakultet, ovjerene kopije s potvrdom fakulteta gdje se nalaze originali.
 • Pristupnici koji imaju strane svjedodžbe moraju priložiti rješenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ (adresa Stjepana Radića 3/III) da im se te svjedodžbe priznaju za nastavak studija u BiH,
 • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima-original,
 • Potvrda o prebivalištu - original,
 • Dokaz o uplati troškova postupka razredbenog postupka u iznosu od 50 KM (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija pri UniCredit banci 3381002200097762)
 • Popunjen formular koji se dobije na Fakultetu

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

Termin održavanja II. (rujanskog) razredbenog postupaka:

Studij

Termin

primaljstvo

utorak, 11.09.2018. god. u 12:00 sati

sanitarno inženjerstvo

srijeda, 12.09.2018. god. u 12:00 sati

 

UPISI NA FAKULTET

Studenti koji steknu pravo upisa na II. (rujanskom) razredbenom roku trebaju izvršiti upis na Fakultet u vremenu od 17. do 21.09.2018. god. od 08:30 do 12:30 sati, u protivnom gube pravo upisa. (Smatra se da su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto se smatra slobodnim).

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

 • Indeks i upisni materijal (indeks i upisni materijal možete kupiti u "Ziral" knjižari koja se nalazi u Kampusu Sveučilišta),
 • Dvije fotografije (format 4x6)
 • Originalne dokumente (svjedodžbe, matura, potvrda o prebivalištu, izvadak iz matične knjige rođenih, liječničko uvjerenje),
 • Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa

 

Svi studenti strani državljani dužni su regulirati svoj status u Službi za poslove sa strancima T. C. Mostar na adresi Ul. kneza Višeslava bb, Mostar (T.C. Orca).

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO