[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
21. ožujka 2017.
Obavijest za sve studente 1. godine

Dolje navedeni studneti obvezni su se javiti u studentsku referadu Fakulteta najkasnije do četvrtka 16. ožujka 2017. godine:

1. Ela Jerković

2. Ana Ljuban

3. Deni Đipalo

4. Marija Barun

5. Marijana Karin

6. Nevenka Mostarac

7. Ani Balek

8. Kristina Čerina

9. Marko Jurčić

10. Željka Katić

11. Domagoj Vuko

12. Karlo Bakula

13. Branimir Jelčić

14. Marija Milardović

15. Ivo Gavranić

16. Martina Matić

17. Anteo Divković

18. Mate Pejković

19. Ivan Radeljić

20. Marija Gabrijela Vukasović

21. Diana Pelivan

22. Ante Delipetar

23. Marijana Livančić

24. Jelena Šolić

25. Marina Odžak

26. Katarina Franić

27. Frano Mandac

28. Katija Barbir

29. Antea Šetka

30. Marija Mršić

31. Hana Ademović

32. Mišela Šimić

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO