FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
3. rujna 2021.
OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

Ovjera ljetnog semestra akademske 2020./2021. godine i upis u viši semestar/godinu studija vršiti će se od 23. rujna do 1. listopada 2021. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

Uvjet za upis u višu godinu studija su položeni svi ispiti i upisane sve ocjene iz prethodne godine studija te potpisana knjižica stručne prakse i katalog vještina.

Studenti koji studiraju uz potporu Ministarstva trebaju priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akademske 2021./2022. godine u iznosu od 200,00 KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija.

Redoviti studenti koji plaćaju studij i izvanredni studenti trebaju priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akademske 2021./2022. godine u iznosu od 900,00 KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija.

Svu studenti trebaju priložiti dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM s naznakom „Za Studentski zbor“, na br. računa: 3381302231566875.

Formulare za upis studenti mogu preuzeti u skriptarnici Fakulteta u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381302271325623

Za studente koji su ostvarili pravo pristupa i pristupe izvanrednom ispitnom roku ovjera ljetnog semestra akademske 2020./2021. godine i upis u viši semestar/godinu studija vršit će se od 11. do 13. listopada 2021. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO