[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
31. siječnja 2019.
Opremanje kabineta kliničkih vještina na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Za potrebe kompletiranja opreme kabineta kliničkih vještina Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru je donirana dodatna medicinska oprema u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Projekt provode Fondacija Fami i Ženevske univerzitetske bolnice, a finansira se sredstvima Vlade Švicarske.

Opremljeni kabineti kliničkih vještina omogućavaju usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata sestrinstva. Na visokosofisticiranim modelima – simulatorima,  studenti uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način studenti se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima. Navedeno je dio tekućeg procesa  reforme i inovacije nastavnog plana i programa I i II ciklusa studija sestrinstva/zdravstvenih znanosti i njihovog usklađivanja sa standardima Europske unije.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO