[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
6. travnja 2020.
Organizacija nastave na Fakultetu zdravstvenih studija u uvjetima pandemije

Proglašavanje pandemije korona virusa COVID-19 donijelo je velike izazove i promjene kako za Sveučilište u Mostaru u cjelini, tako i za Fakultet zdravstvenih studija kao njegovu ustrojbenu jedinicu.

Organizacija nastave na daljinu, organizacija svakodnevnih aktivnosti kao i općenita organizacija i funkcioniranje sustava u novonastaloj situaciji za upravu Fakulteta predstavljala je jedan poseban organizacijski izazov.

Dodatni problem organizacije nastave na Fakultetu zdravstvenih studija predstavlja i činjenica da su profesori i suradnici Fakulteta prije svega medicinski i zdravstveni djelatnici koji rade u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i ostalim zdravstvenim ustanovama, te su maksimalno angažirani na svojim radnim mjestima, gdje su u ovom trenutku i najpotrebniji. Uprava Fakulteta našla se tako pred ogromnim izazovom koji je u danim uvjetima zahtjeva veliku žrtvu i zalaganje svih njegovih djelatnika, profesora i studenata kako bi nastavi proces i dalje funkcionirao.

Fakultet zdravstvenih studija u vrlo kratkom roku prilagodio je svoj rad i u suradnji sa IT Centrom Sveučilišta u Mostaru reorganizirao nastavni proces i uključio studente i nastavnike u nastavu na daljinu. Odmah po proglašenju pandemije, uvođenja izvanrednog stanja i nemogućnosti održavanja nastave na Fakultetu zdravstvenih studija pokrenuto je izvođenje nastava na daljinu u elektroničkom obliku. Napominjemo, nastava na Fakultetu zdravstvenih studija odvija se u turnusima, tako je jedan dio nastave (prva dva tjedna ljetnog semestra) održan u klasičnom obliku. Ostali kolegiji iz ljetnoga semestra, njih ukupno 119, otvoreni su u sveučilišnom sustavu za e-učenje SUMARUM. Do sada je na e-kolegije upisano preko 5100 korisnika. S obzirom da se nastava na Fakultetu izvodi u turnusima, ostali e-kolegiji biti će pokrenuti prema ranije usvojenom rasporedu nastave za akademsku 2019./2020. godinu.

Dekanat i ostale administrativne službe Fakulteta rade i cijelo vrijeme stoje na raspolaganju studentima i nastavnicima, uz jedinu razliku što se komunikacija, osim one nužno neophodne, obavlja telefonom ili putem e-maila.

Fakultet zdravstvenih studija stavio je na raspolaganje Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i svoje laboratorijske resurse, opremu i materijale, a sve s ciljem pomoći bolnici kao ustanovi čiji je rad i funkcioniranje u uvjetima pandemije od ključnog značaja za ovo područje.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO