FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
3. ožujka 2020.
Otvoren natječaj Sveučilišta u Almeria, Španjolska

Otvoren je natječaj Sveučilišta u Almeria, Španjolska, za jednotjednu razmjenu osoblja u okviru Erasmus+ KA107 programa.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 6. ožujka 2020. do 12:00 sati.

Zainteresirani kandidati  trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju na email rektorat-ms@sum.ba:

  1. CV (privitak),
  2. motivacijsko pismo (engleski jezik),
  3. ugovor o mobilnosti- popunjen i potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe (prodekan za međunarodnu suradnju/ ms koordinator) ustrojbene jedinice s koje kandidat dolazi (privitak 1),
  4. potvrda o znanju engleskog jezika (min. B2),
  5. prijavni obrazac potpisan (privitak).

Natječaj se vezuje na međunarodni tjedan mobilnosti  Sveučilišta u Almeria  ( http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinternacional/servicios/servicio/INTWEEK2019_20_PAGINA)

Napomena: sukladno naputku koordinatora Sveučilišta u Almeria pravo prijave ima menadžment projekta Erasmus+ Sveučilišta u Mostaru, a potom prodekani za međunarodnu suradnju ustrojbenih jedinica i imenovani koordinatori za međunarodnu suradnju.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO