[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
5. ožujka 2021.
Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar - diplomski studij

Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2020./2021. godine vršiti će se od 9. do 10. ožujka 2021. godine u vremenu od 09:30 do 12:30 sati.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  • upisni list 
  • dokaz o uplati ljetnog semestra u iznosu od 1600,00 KM

Studenti koji se ne upišu u gore naznačenom roku neće biti u ISS sustavu ni Sumarumu.

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381302271325623, UniCredit Bank d. d. Mostar

Formulare za upis studenti mogu kupiti u Skriptarnici Fakulteta.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO