[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
28. rujna 2020.
Plan za održavanje nastave u akademskoj 2020./2021. godini na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Temeljne odrednice organizacije nastave u akademskoj 2020./2021. godini

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru organizirat će nastavu u akademskoj 2020./2021. godini uzimajući u obzir sve preporuke nadležnih tijela, pri čemu se sljedeće odrednice smatraju ključnima:

  • Briga o zdravlju i sigurnosti svih studenata i zaposlenika Fakulteta
  • Visoka kvaliteta nastavnog procesa bez obzira na okolnosti
  • Mogućnost brze prilagodbe promjenjivim epidemiološkim prilikama.

Model izvedbe nastave sadrži nekoliko elemenata koji osiguravaju kvalitetnu izvedbu nastave. U prvom redu, model sadrži odluku o mogućnosti hibridne provedbe nastave, koji osigurava fleksibilnu nastavu koja omogućava privremeno prekinuti klasični oblik nastave/kontaktni, prijeći na online nastavu, pa se opet po potrebi vratiti u predavaonice, kada se stvore potrebni epidemiološki uvjeti za nastavak nastave. Ovim načinom otvorena je mogućnost da se na svakom studijskom programu do 40% nastave odvija on-line.

Drugo, kako bi se omogućila hibridna nastava, za svaki kolegij kreiran je odgovarajući kolegij na platformi Sumarum-a sustav za e - učenje. Unutar e-kolegija nastavnici će moći postavljati nastavne materijale i odabrati razne aktivnosti za studente, te njihovo izvršenje kontinuirano pratiti. Kao videokonferencijski alati izvan Sumarum-a, preporučeni su Google Meet, Zoom, BigBlueButton, i dr.

Treće, osigurana je podrška nastavnicima koji prvi puta izrađuju kolegij unutar Sumarum-a. Organizirano je niz edukacija za nastavnike tijekom akademske 2019./2020. godine u obliku webinara u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru. Napominjemo, da ćemo nastavnicima i dalje pružati podršku u radu na platformi Sumarum-a.

  1. Način izvođenja nastave

U organizaciji online i nastave u učionicama vodimo se primarno brigom o zdravlju naših studenata i nastavnika, zbog čega će se oni oblici nastave koji se izvode u većim grupama (predavanja, koja se uobičajeno izvode u grupama do 100 studenata) odvijati online. S druge strane, kod onih oblika nastave gdje se zahtijeva veća interakcija između studenata i nastavnika (seminari, vježbe i neki izborni predmeti) i koji se u pravilu odvijaju u manjim grupama naglasak će biti na nastavi u učionicama (uz poštivanje svih epidemioloških preporuka).

Prema sadašnjem stanju, nastavu planiramo izvoditi u kombiniranom modelu (u učionicama i online), prema sljedećoj shemi:

Tip nastave

Način izvođenja

Predavanja na obveznim predmetima

Predavanja se mogu izvoditi ili kao nastava na daljinu ili na klasični, kontaktni način kad epidemiološke okolnosti i mjere i infrastrukturni uvjeti to dozvoljavaju.

Predavanja na izbornim predmetima

Predavanja se mogu izvoditi ili kao nastava na daljinu ili na klasični, kontaktni način kad epidemiološke okolnosti i mjere i infrastrukturni uvjeti to dozvoljavaju.

Seminari

Seminari se mogu izvoditi ili kao nastava na daljinu ili na klasični, kontaktni način kad epidemiološke okolnosti i mjere i infrastrukturni uvjeti to dozvoljavaju.

Vježbe

Praktični oblici nastave iz kliničkih i stručnih kolegija u pravilu bi se trebali izvoditi na klasični, kontaktni način, kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i studenata na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, odnosno u kliničkim i suradnim ustanovama kad je tako predviđeno izvedbenim nastavnim planom.

Praktični oblici nastave iz društvenih znanosti se mogu izvoditi na daljinu.

Ispiti

Nastavnici su dužni nakon završetka nastave dostaviti u studentsku referadu način odražavanja ispita (klasični/kontaktno ili on line).

Ovjeriti kolegij u sustavu ISS-a. Ukoliko će se ispit održavati u klasičnom obliku neophodno je studente podijeliti u skupine (najviše 26 studenata). Pauze između skupina ne mogu biti kraće od 15 minuta.

Ukoliko se ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela, cjelokupan ispit mora završiti u roku od sedam dana.

Nakon održanog ispita nastavnici su dužni kreirati ocjene kroz ISS, te dostaviti u studentsku referadu potpisan zapisnik i prijavnice. 

Zbog epidemiološke situacije i mjera prevencija upis ocjena poželjno je organizirati isključivo s predstavnicima studenata, kako bi spriječili okupljanja većeg broja studenata.

Konzultacije

Radi održavanja kvalitete nastave predlažemo da se konzultacije održavaju uživo, uz potrebne propisane protuepidemijske mjere, a iznimno, ako to nije moguće, da studentima budu dostupni i za konzultacije na daljinu.

Obrane završnih radova

Na Fakultetu ili online, prema dogovoru nastavnika, studenta i studentske referade

 

2. Temeljne odrednice organizacije nastave

  • U pravilu u učionicama nastava bi se trebala održavati u malim skupinama od 15 do 25 studenata, on line za velike skupine iznad 25 studenata. Konačan broj studenata po studijskim godinama bit će naknadno objavljen.
  • Svaka skupina studenata boravi u jednom prostoru. Mjesta za rad moraju biti razmaknuta tako da su studenti/nastavnici međusobno udaljeni najmanje 1,5 metar. Svaki student/nastavnik mora dezinficirati ruke prije ulaska u prostor.
  • Iznimno, uslijed pogoršanja epidemioloških prilika, ako ne postoje fizički uvjeti da se cijela nastava drži u prostranijim dvoranama, fakultet može odrediti da će se nastava držati skraćeno: npr. Trajanje sata predavanja s 45 minuta na 40 minuta ili trajanje blok – sata s 90 na 80 minuta.
  • Preporučuje se da se nastava u susjednim predavaonicama (na istom katu) počinje s razmakom od po 10 minuta od predavaonice do predavaonice i da tako završava da se smanje gužve na hodnicima.
  • Nastavnici su dužni tjedan dana prije početka nastave dostaviti prijedlog izvođenja nastave na svom kolegiju putem elektronske pošte referentima za nastavu (Sanda Mandić, referent za preddiplomsku nastavu, Mirela Luburić, referent za diplomsku nastavu i Kristian Planinić, referent za poslijediplomsku nastavu)

3. Ulazak i izlazak iz zgrade Fakulteta

Potrebno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja ljudi ne samo u zgradu Fakulteta nego i u njegove unutarnje prostorije. Na ulazu i ispred predavaonica nužna je obvezatna dezinfekcija ruku sredstvom za dezinfekciju.

4. Nošenje zaštitnih maski

Studenti, nastavnici i drugi uposlenici Fakulteta te druge osobe u svim zatvorenim prostorima Fakulteta trebaju nositi maske ili druga pokrivala za usta i nos, osim u iznimnim situacijama, kada nošenje maski narušava nastavni proces. Nošenje maski osobito se preporučuje studentima, nastavnicima i drugim zaposlenicima Fakulteta koji od prije boluju od nezaraznih bolesti poput: kardiovaskularnih, kroničnih respiratornih, dijabetesa i malignih bolesti, što ih čini visokorizičnom skupinom.

5. Čišćenje i dezinfekcija unutarnjih prostora Fakulteta

Prostori se prozračuju najmanje dva puta dnevno po pola sata te prije dolaska i nakon odlaska pojedinih skupina studenata, ili se ostavlja otvoren prozor ako to vremenske prilike dopuštaju.Redovito čistiti prostor Fakulteta uključujući pranje i dezinficiranje podova. Radni instrumenti – mikroskopi, tipkovnice itd. moraju se prebrisati dezinfekcijskim sredstvom između dvije grupe studenata. Dodirne površine, kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, daljinski upravljači, prekidači za struju, tipke dizala te druge dodirne površine koje dodiruje veći broj ljudi nužno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene, a najmanje dva puta dnevno. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su studenti odsutni.
6. Dodatne preporuke

Naglašavamo da je navedeni plan podložan promjenama uslijed promjena epidemiološke situacije. U slučaju da to postane nužno zbog objektivnih okolnosti, Fakultet će organizirati nastavu u potpunosti online na svim kolegijima. S druge strane, u slučaju značajnog poboljšanja epidemiološke situacije, moguće je da će se povećati udio nastave koja se izvodi na Fakultetu.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO