[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
10. studenoga 2019.
Popis studenata sestrinstva koji su položili ispit iz farmakologije 8. 11. 2019.

Alexandra Mihaljević – dovoljan 2

Anita Zorić – dovoljan 2

Danijela Perković – dovoljan 2

Darija Pinjuh – dobar 3

Darko Laštro – dovoljan 2

Gabriela Maria Zubac – dovoljan 2

Ivan Lončar – dovoljan 2

Ivona Mršić – dovoljan 2

Jelena Tolj – dobar 3

Karla Kevo – dovoljan 2

Katarina Udovičić – dobar 3

Kristina Lovrić – dovoljan 2

Magdalena Marić – dovoljan 2

Magdalena Tolj – dobar 3

Maja Palac – dovoljan 2

Marija Pavlović – dovoljan 2

Marija Sesar – dovoljan 2

Marija Zovko – dovoljan 2

Martina Baković – dovoljan 2

Matea Mijatović – dovoljan 2

Mila Biško – dovoljan 2

Mila Grizelj – dobar 3

Monia Marinčić – dovoljan 2

Robert Knežević – dovoljan 2

Valentina Jurković – dovoljan 2

Vera Lučić – dovoljan 2

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO