[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
30. svibnja 2022.
Praktični dio ispita iz kolegija Konvencionalne radiološke metode

Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će održati 01.07.2022. u 15.00 h obvezni su se prijaviti  u ISS- sustav, a najkasnije do 21.06.2022. do 12,30. zbog rasporeda za praktični dio ispita. 

Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će održati 15.07.2022. u 15.00 h obvezni su se prijaviti  u ISS- sustav,  a najkasnije  do 05.07.2022. do 12,30.  

Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će održati 31.08.2022. u 15.00 h obvezni su se prijaviti  u ISS- sustav, a najkasnije do 23.08.2022. do 12,30. zbog rasporeda za praktični dio ispita. 

Studenti koji žele pristupiti  ispitu iz kolegija Konvencionalne radiološke metode  koji će održati 14.09.2022. u 15.00 h obvezni su se prijaviti  u ISS- sustav,  a najkasnije  do 03.09.2022. do 12,30.  

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO