[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
1. svibnja 2019.
Prijedlog tema za završne radove preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva

Student prijavljuje jednu od ponuđenih tema uz suglasnost voditelja završnog rada (mentora) na posebnom obrascu prijave teme za izradu završnog rada u dva primjerka («Zahtjev za odobrenje teme završnog rada»). Zahtjev mora sadržavati naziv teme završnog rada, podatke o studentu, podatke o mentoru, ciljeve i metode rada, te suglasnost mentora.

Studenti se mogu osobno obratiti nastavnicima odnosno voditeljima kolegija gore navedenog studija, tj. Studija fizioterapije kako bi dogovorili temu i mentorstvo.

Uz prijavu student mora dostaviti i potvrdu da je upisan u VI. semestar, koju će dobiti u studentskoj referadi.

Prijava se dostavlja mr. sc. Ivoni Ljevak, najkasnije do 09. svibnja 2019. godine.

Temu završnog rada odobrava dekan Fakulteta. Nakon prihvaćene teme završnog rada student može pristupiti izradi završnog rada. 

Sve prijave koje se ne dostave na vrijeme neće se uzeti u obzir u ovom roku.

Detaljne informacije u vezi završnog rada možete preuzeti na našoj web stranici http://fzs.sum.ba

Nada Spasojević

 

 1. Implementacija sestrinske dokumentacije u informacijski zdravstveni sustav i utjecaj na kvalitetu zdravstvene njege;
 2. Razvrstavanje bolesnika u kategorije ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom;
 3. Kategorizacija bolesnika – primjena u praksi;
 4. Elektronička sestrinska dokumentacija u bolnici
 5. Sestrinska dokumentacija – uloga i važnost
 6. Stavovi medicinskih sestara o procesu zdravstvene njege

 

https://mail.google.com/mail/u/1/images/cleardot.gif

 

Josip Šimić

1. Sestrinstvo utemeljeno na dokazima

 

Vajdana Tomić komentor Olivera Perić

 

 1. Sestrinska skrb za trudnicu s hipertenzijom
 2. Infekcije u trudnoći
 3. Prehrana u trudnoći
 4. Zdravstvena zaštita trudnica, majki i djece
 5. Zdravstvena njega operirane ginekološke bolesnice

 

Filipa Markotić

 1. Znanje i uvjerenja o lijekovima za liječenje boli među medicinskim sestrama/tehničarima.

Edita Černi-Obrdalj

 1. Profesionalno zadovoljstvo medicinskih sestara u ambulanti Obiteljske medicine

 Darinka Glamuzina Šumanović

 1. Epidemiološka slika endokrinih bolesti u jednogodišnjoj kohorti hospitaliziranih na Klinici za dječje bolesti u SKB Mostar

Joško Petričević

 1. Novotvorine nadbubrežne žlijezde
 2. Zdravstvena njega oboljelih od bolesti žučnog mjehura
 3. Novotvorine žlijezda slinovnica
 4. Novotvorine gušterače
 5. Patologija štitne žlijezde

Zdenko Ostojić

 1. Benefiti korištenja traneksamične kiseline kod ugradnje totalne endoproteze kuka
 2. Uloga medicinskog tehničara u liječenju dekubitusa

Miro Leventić

 1. Tumori žlijezda slinovnica
 2. Maligni melanom

Gordan Galić

 1. Preživljavanje bolesnika s rupturiranom AAA u SKB Mostar u dvogodišnjem periodu
 2. Incidencija abdomena: značaj operativnog rješavanja AAA u SKB Mostar u dvogodišnjem periodu

Ivan Vasilj

 1. Prosocijalnost  studenata Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Dragan Babić

 1. Hitna stanja u psihijatriji

Zdrinko Brekalo

 1. Kirurški pristup ingvinalne kile na Klinici za kirurgiju SKB Mostar u 2018. godini
 2. Kirurški pristup kod upalnih bolesti žućnog mjehura na Klinici za kirurgiju SKB Mostar u 2018. godini

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO