[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
10. svibnja 2018.
PRIJEDLOG TEMA ZAVRŠNOG RADA – STUDIJ RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2018

Student prijavljuje jednu od ponuđenih tema uz suglasnost voditelja završnog rada (mentora) na posebnom obrascu prijave teme za izradu završnog rada u dva primjerka («Zahtjev za odobrenje teme završnog rada»). Zahtjev mora sadržavati naziv teme završnog rada, podatke o studentu, podatke o mentoru, ciljeve i meto de. Studenti se mogu osobno obratiti nastavnicima odnosno voditeljima kolegija gore navedenog studija, kako bi dogovorili temu i mentorstvo.Uz prijavu student mora dostaviti i potvrdu da je upisan u VI. semestar, koju će dobiti u studentskoj referadi.

Prijava se dostavlja Mireli Luburić, mr.,  najkasnije do 29. svibnja 2018. godine.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO