[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
19. listopada 2022.
Produljenje roka za upis na diplomski studij

Rok za prijavu na diplomski studij (II ciklus) produljuje se do 04. studenog 2022. godine.

Za prijavu je potrebno:

 Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

  • izvadak iz matične knjige rođenih,
  • diplomu (potvrdu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju (ovjerena preslika)
  • nostrifikaciju za diplome stečene u inozemstvu
  • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima ( prijepis ocjena)
  • životopis
  • dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 KM,
  • kandidati koji su stekli diplomu na nekom drugom Sveučilištu uz gore navedenu dokumentaciju priložiti i nastavni plan i program završenog studija.

Za osobe kojima će biti odobren upis na diplomski studij, isti će biti obvezni upis izvršiti 7. studenog 2022. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u studentsku referadu za diplomsku nastavu.

 

Dekanica:

Prof. dr. sc. Vajdana Tomić

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO