[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
8. svibnja 2019.
PROGRAM 2. znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem ,,Javnozdravstvena znanost i postignuća u praksi“ Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Mostaru

PROGRAM
2. znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem

,,Javnozdravstvena znanost i postignuća u praksi“

Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Mostaru
 

Petak, 10. svibnja, 2019. godine

 

9.00-10.00
Registracija sudionika

10.00-10.30

Vokalna grupa ˝SALUTEM˝
Krivi ljudi


Dobrodošlica

Prof. dr. sc. Ivan Vasilj, dekan
Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Prim.dr. Mehmed Haznadar, predsjednik Liječničke
komore Hercegovačko-neretvanske županije

Prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor
Sveučilišta u Mostaru

Dr. sc. Goran Opsenica, Ministar zdravstva, rada i
socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije

Vokalna grupa ˝SALUTEM˝
Imala je lijepu rupicu na bradi

 

Radno predsjedništvo: Ivo Curić, Krunoslav Capak, Eniz Čolaković

10.30-10.45
Zoran Tomić, Ivan Vasilj
Upravljanje kriznom komunikacijom u zdravstvenim institucijama

10.45-11.00
Jelena Ravlija
Komunikacija i javnozdravstveni rizici

11.00-11.15
Mehmed Haznadar
Komunikacija u palijativnoj medicini

11.15-11.30
Darinka Šumanović-Glamuzina
Komunikacija u kriznim situacijama u medicini

11.30-11.45
Sandra Karabatić, Davorka Topić Stipić, Marija Čupić
Učinkovita  komunikacija i rješavanje sukoba u zdravstvu

 

11.45-12.00
…..Pauza za kavu…..

 

Radno predsjedništvo: Jelena Ravlija, Biljana Mijović, Miroslav Venus

12.00-12.15
Krunoslav Capak, Pavle Jeličić, Nataša Janev Holcer
Javnozdravstveni odgovor na izvanredne situacije

12.15-12.30
Krunoslav Capak, Pavle Jeličić, Nataša Janev Holcer
Organizacija i uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u izvanrednim situacijama

12.30-12.45
Zarina Mulabdić
Rizici i izazovi migrantske krize na području Unsko-sanskog kantona

12.45-13.00
Sandra Šikić, Zvonimir Šostar, Adela Krivohlavek, Ivana Hrga
Ekološka karta Grada Zagreba

13.00-13.15

Mirsada Mulaomerović
Značaj međunarodnih zdravstvenih propisa u
zaštiti javnog zdravlja

13.15-13.30
Ivana Pavić Šimetin, Dijana Mayer, Mišela Žehaček Živković, Anja Belavić
Zdravlje školske djece u Hrvatskoj – izabrani pokazatelji

13.30-13.45
Roberta Perković, Ana Sučić, Ivan Vasilj, Branko Krišto
Pojavnost depresivnosti i anksioznosti  u starijih osoba
na području Livna

13.45-14.00
Diana Nonković, Dejana Bogdanić
Vršnjačka edukacija: primjer dobre prakse u promicanju i
zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja mladih

 

14.00-15.00

…..Pauza za ručak…..

 

Radno predsjedništvo: Semra Čavaljuga, Mirsada Mulaomerović, Ivana Pavić

15.00-15.15
Milena Tanasković Dubravac, Biljana Mijović, Slađana Arsenović
Efikasnost preventivnih mera u redukciji
MRSA infekcija operativnog mesta

15.15-15.30
Ante Buljubašić, Anela Elezović, Rahela Orlandini, Mario Marendić
Kontracepcija - znanje i predrasude

15.30-15.45
Kristian Planinić, Mirjana Milićević
Javnozdravstveni sustav i zdravstveni turizam u Bosni i Hercegovini

15.45-16.00
Mihaela Tepšić, Marija Čupić
Važnost istraživanja i prakse utemeljene na dokazima za sigurnost
bolesnika i kvalitetu zdravlja

16.00-16.15
Boris Hrabač, Senad Huseinagić, Nino Alić
Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi

16.15-16.30
Dragica Dobrović
Komunikacija u zdravstvenim ustanovama

16.30-16.45
Antonija Hrkać, Roberta Perković, Ivan Bagarić, Branko Krišto
Učestalost  bolnih sindroma kralježnice kod stanovništva Bosne i Hercegovine

17.00

DODJELA CERTIFIKATA I ZATVARANJE SIMPOZIJA

 

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO