FAKULTET
ZDRAVSTVENIH
STUDIJA
[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
11. prosinca 2019.
Promocije II dijela priručnika standardnih operativnih procedura

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u BiH, koji je financiran od strane Vlade Švicarske, 10. prosinca 2019. godine u Sarajevu promoviran je II. dio priručnika standardnih operativnih procedura. U izradi ovog priručnika pridonijela je i mr. sc. Ivona Ljevak, asistentica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

Priručnik standardnih operativnih procedura (SOP) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je namijenjen za oblast polivalentne patronaže. SOP-ovi su pisane upute za medicinske sestre/tehničare u kojima se detaljno opisuje način na koji treba da se obavi određeni zadatak, a standardizacija sestrinskih usluga je jedan od preduvjeta za kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu njegu i ostvarenje ljudskog prava na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Priručnik će olakšati i unaprijediti izrazito kompleksan i zahtjevan rad patronažnih sestara/tehničara, koje imaju presudnu ulogu u pružanju zdravstvenih usluga u domovima pacijenata i u zajednici.

Iasti će uskoro biti dostupan u Knjižnici Fakulteta zdravstvenih studija i u online verziji na stranici fondacijafami.org.

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO