[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
31. siječnja 2021.
PRVA OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Roberta Perković, mag. sestrinstva, polaznik poslijediplomskog doktorskog studija „Zdravstvene znanosti“ na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru javno je obranila doktorski rad pod naslovom: „Povezanost edukacije trudnica i slušanja klasične glazbe s načinom porođaja, duljinom dojenja i pojavnošću psihičkih simptoma: randomizirano kontrolirano istraživanje”.

Ovo je ujedno i prva obrana doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru.

Disertacija je obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

 

dr. sc. Miro Jakovljević, red. prof., Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, predsjednik,

dr. sc. Branko Krišto, doc., Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet, mentor i član,

dr. sc. Vajdana Tomić, izv. prof., Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet, komentor i član,

dr. sc. Ljerka Ostojić, red. prof., Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet, član,

dr. sc. Ivan Vasilj, red. prof., Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija, član

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO