[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
2. listopada 2018.
RASPORED ODRŽAVANJA DEKANSKIH ISPITNIH ROKOVA

RASPORED ODRŽAVANJA DEKANSKIH ISPITNIH ROKOVA

Naziv kolegija

Datum ispita

Klinička kineziologija

03.10.2018. u 11.00  FZS

Uvod u fizioterapiju

04.10.2018. u 11.00  FZS

Fizioterapijska procjena

05.10.2018. u 11.00  FZs

Patofiziologija; dr. sc. Diana Zelenika

04.09.2018.u 8.30

Anatomija

04.09.2018. u 8.00

Komisijski i usmeni u 11.00h

Oftalmologija

03.10.2018.u 13.30

Upravljanje u zdravstvu

05.10.2018.u 8.00h

 Znanstveno istraživački rad

05.10.2018.u 08.00

Kemija II

03.10.2018.u 08.00

Neurologija

04.10.2018. u 10.00  FZS

Principi rehabilitacije

04.10.2018. u 11.00  FZS

Rad s grupom u sestrinstvu

04.10.2018. u 11.00  FZS

Fizioterapija u neurologiji

04.10.2018. u 11.00  FZS

Ortopedija

03.10.2018.u 9.00h

Mikrobiologija i parazitologija

05.10.2018.u 8.00h

Fizikalna terapija 05. 10. 2018. u 9,30 sati
Fizioterapijske vještine I 04. 10. 2018. u 9,30 sati
Fizioterapijske vještine II 05. 10. 2018. u 18,00 sati
KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO