[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
23. svibnja 2019.
Rezultati ispita
KOLEGIJ: INFORMATIKA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI      
Rbr Broj indeksa Ime Prezime Teorija Vježbe Ocjena
1 1018213265/R TAMARA ARAMBAŠIĆ 4 3 4
2 1018213256/R MATEA-SARA BAKULA 4 4 4
3 1018213263/R JOSIPA BANOŽIĆ 3 5 4
4 1018213301/R MARIJANA BATINIĆ 3 4 4
5 1018213264/R HELENA BEGIĆ 4 1 1
6 1018213513/I ANTONELA CRNJAC 4 4 4
7 1018113306/R VINKO ČOKO 3 5 4
8 1018213303/R KATARINA ČOVIĆ 5 5 5
9 1018213325/I ANDREA DŽEBA 3 5 4
10 1018213307/R MAJA GALIĆ 4 5 5
11 1018223286/R MARIJA GOVORKO 4 1 1
12 1018213331/I MILA GRIZELJ 4 5 5
13 1018213292/R KRISTINA GRUBIŠIĆ 3 5 4
14 1018213270/R VALENTINA JURKOVIĆ 4 5 5
15 1018213295/R KARLA KEVO 4 4 4
16 1018113294/R ROBERT KNEŽEVIĆ 3 5 4
17 1018213291/R KRISTINA LEBO 3 5 4
18 1018213267/R GABRIELA LONČAR 3 5 4
19 1018213273/R KRISTINA LOVRIĆ 3 3 3
20 1018213268/R MAGDALENA MARIĆ 4 5 5
21 1018213298/R ALEXANDRA MIHALJEVIĆ 3 5 4
22 1018213277/R MATEA MIJATOVIĆ 2 5 4
23 1018213255/R ANĐELA MIKULIĆ 5 5 5
24 1018213259/R SANJA MIKULIĆ 2 5 4
25 1018213278/R ŽANA MILOLOŽA 3 4 4
26 1018213281/R MANUELA MILOŠ 4 5 5
27 1018223332/I MATEJA MIŠKOVIĆ 5 5 5
28 1018213253/R ANA MUSTAPIĆ 4 5 5
29 1018213311/R DRAŽANA PALAC 5 5 5
30 1018213279/R GABRIELA PAVLOVIĆ 5 4 5
31 1018213310/R MATEA PAVLOVIĆ - - -
32 1018213261/R EMILIJA PAŽIN 4 5 5
33 1017213113/R DANIJELA PERKOVIĆ 5 5 5
34 1018213266/R TIJANA PETROVIĆ 4 4 4
35 1018213276/R DARIJA PINJUH 3 5 4
36 1018213308/R NIKOLINA PINJUH 4 5 5
37 1018213329/I ANDREA RAIČ 3 4 4
38 1010211277/I MARIJA ROTIM 3 5 4
39 1018213300/R ANAMARIJA ROZIĆ 5 5 5
40 1018213271/R MARIJA SESAR 4 5 5
41 1018213283/R MARIJA SOSA 4 5 5
42 1018213305/R GORANA STAPIĆ 5 5 5
43 1018113309/R IVAN STOJČIĆ 3 5 4
44 1018213326/I IVONA SUTON 3 5 4
45 1018113330/I ANTE ŠESTO 5 4 5
46 1018213290/R MIRJANA ŠUTALO 4 5 5
47 1018213258/R MAGDALENA TOLJ 2 5 4
48 1018213304/R KATARINA UDOVIČIĆ 1 5 1
49 1018213260/R DOBROSLAVA VASILJ 4 5 5
50 1018213302/R ANITA ZORIĆ 3 5 4
51 1018213288/R MARIJA ZOVKO 3 5 4
52 1018213316/R GABRIELA MARIA ZUBAC 4 4 4
Usmeni dio ispita i upis ocjena održati će se u četvrtak 30.5.2019. u 10 sati.        

Studenti koji su dobili ocjenu 1 iz dijela teorija ili vježbe polažu u narednom

ispitnom roku samo onaj dio koji nisu zadovoljili.

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO