[wpdreams_ajaxsearchlite]
[wpdreams_ajaxsearchlite]
14. lipnja 2017.
Rezultati ispita ZDRAVSTVENA STATISTIKA, održanog 12.lipnja 2017.godine

Studij fizioterapije:

 

R/br

Prezime, ime studenta

Ocjena

1

DŽEVLAN, MIHAEL

Dovoljan (2)

2

GALIĆ, ANTONELA

Izvrstan (5)

3

GRUBEŠIĆ, MATEA

Dobar (3)

4

KOVAČEVIĆ, TVRTKO

Dobar (3)

5

KRIŠTO, TEO

Dovoljan (2)

6

LEKO, ANTE

Vrlodobar (4)

7

LJEVO, EMIR

Dovoljan (2)

8

LJUBIČIĆ, ANA

Dobar (3)

9

PERIĆ, MATEO

Dobar (3)

10

PETROVIĆ, NEVENKA

Vrlodobar (4)

11

SPAHALIĆ, MERIMA

Dobar (3)

12

SUŠAC, ANĐELA

Izvrstan (5)

13

ŠARAVANJA, ANTE

Dobar (3)

14

ŠKEVA, KRIŠTOF

Vrlodobar (4)

15

ŠKEVA, MARA

Dobar (3)

16

UDILJAK, LUCIJA

Dovoljan (2)

17

VLAŠIĆ, VIKTORIJA

Vrlodobar (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studij radiološke tehnologije:

 

R.br

Prezime, ime studenta

Ocjena

1

BOJIĆ, JOSIP

Dobar (3)

2

ĆORIĆ, MIHAELA

Dobar (3)

3

DEDIĆ, DANIJEL

Vrlodobar (4)

4

DŽEBA, TONI

Izvrstan (5)

5

JOZIĆ, TAMARA

Izvrstan (5)

6

JURIŠIĆ, PETRA

Izvrstan (5)

7

KAČIĆ, HRVOJE

Vrlodobar (4)

8

KOJIĆ, MEDINA

Vrlodobar (4)

9

KUZMAN, FILIP

Dobar (3)

10

MUNKAČI, EMIL

Dobar (3)

11

RUPČIĆ, ANA

Vrlodobar (4)

12

SARIĆ, DENIS

Dovoljan (2)

13

SIČAJA, ANDREJ

Dobar (3)

14

ŠIJAKOVIĆ, KRUNOSLAVA

Vrlodobar (4)

15

ŠIMIČIĆ, MATEA

Dobar (3)

16

ŠIMIĆ, DARIJA

Dobar (3)

17

ZEKO, IVONA

Dobar (3)

 

 

 

 

 

 

Rezultati ispita: Higijena s preventivnom medicinom,

                          održanog 12.lipnja 2017.godine

 

 Studij radioloske tehnologije

 

R/br

Prezime, ime studenta

Ocjena

1

ANIĆ, IVAN

Vrlodobar (4)

2

DUJMOVIĆ, PETAR

Dobar (3)

3

MARIĆ, TEO

Dobar (3)

4

MIHALJEVIĆ, MARIJA

Dobar (3)

5

ORUČEVIĆ, INES

Dovoljan (2)

6

PILAVDŽIĆ, LEJLA

Izvrstan (5)

7

SABLJO, SILVIJA

Dobar (3)

 

KONTAKT
Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar, BiH
Fax: +387 36337051
TRANSAKCIJSKI RAČUN
UniCredit bank d.d. Mostar
3381302271325623
Ostale sastavnice Sveučilišta: ALU GF APTF EF FARF FF FPMOZ FSRE FZS MEF PF
Copyright 2023. Fakultet zdravstvenih studija. Powerd by ITO